Just selline kool

Luua Algkool asub Palamuse vallas Luua külas. See on kaunis paik Vooremaal Prossa järve lähedal. Luua on väike 305 elanikuga küla, kus asub kaks kooli. Meie naaberkooliks on metsanduslikku haridust andev Luua Metsanduskool, kellega meil on hea koostöö.

Oma kooli ajalugu hakkame arvama 1933. aastast, mil Luua mõisas algkool avati. See annabki meile põhjust täna kooli 75. sünnipäeva pidada. Kui mõisahoonesse 1948. aastal metsanduskool rajati, kolis algkool Ehaverre Pärnu talu hoonesse ja hakkas kandma Ehavere Algkooli nime. Kuigi kool mõne aja pärast Luuale tagasi toodi, jäi nimi muutmata. Kuni sulgemiseni 1969. aastal tegutses kool barakiks kutsutud hoones, mille kohal seisab praegu metsanduskooli õppehoone.

Algkool taasavati 1. septembril 1992. aastal lastevanemate algatusel. Sellest ajast praeguseni on kooli nimekirjas olnud 127 õpilast. Praegu on koolis neli klassi kahe liitklassina (liidetud on I ja III ning II ja IV klass). Koolis on 18 õpilast ja kolm õpetajat: Imbi Ivask, Aime Ojasoo ja Luule Toome. Ühel päeval nädalas käib abiks parandusõppe õpetaja Heli Vahermets. Abipersonaliks on Tiiu Kütt ja Enno Moones.

Algkool kuulub Palamuse vallale ja asub eramus, mis on ümber ehitatud kooliks.

Luua Algkooli omapäraks on see, et meil on kooli vanaema — Mihkel, Marju ja Madis Velströmi vanaema Mall Klaas, kes kooli algusaastatel meid nõu ja jõuga toetas ja esimese lennu lõpupeoks koolile laulu kinkis. Koolil on ka ristivanemad — Ene Velström, Heili Nigulas ja Villu Reiljan, tänu kellele Luua Algkool 1992. aastal taasavati. Neist esimene oli tollal aktiivne lapsevanem, teine vallavanem ja kolmas Luua Metsanduskooli direktor. Just metsanduskoolilt saime endale koolimaja.

Veel on meie kool omapärane selle poolest, et meie lapsed käivad lõuna ajal Luua baaris söömas: toit tuuakse linadega kaetud laudadele ja lapsed söövad korralikult noa ja kahvliga. Lauakombed omandatakse meil varakult.

Pärast tunde saavad meie kooli lapsed osaleda laulukooris, arvuti-, õmblus-, meisterdamis-  ja tantsuringis. Aastatega on koolil välja kujunenud traditsioonid, mis toovad kooliellu vaheldust: sügisesed matkapäevad, sportlikud isadepäevad, sügis- ja mardilaadad, õpetajate päevad, jõulupeod, vastlapäevad, emadepäeva- ja kevadkontserdid, ühised teatriskäigud, ekskursioonid huvitavatesse Eesti paikadesse.

Jõudumööda osaleme erinevates maakondlikes ja üleriigilistes projektides, nagu “Kaunis kool”, RMK konkursid, pranglimisvõistlus, matemaatikavõistlus “Känguru” jne.

Head sidemed on meil oma valla lasteaiaga Nukitsamees, kes valmistab ette kooli tulevad lapsed, Kaarepere Põhikooliga, kellega peame nn maavõistlusi, O. Lutsu Palamuse Gümnaasiumiga, kuhu meie kooli lõpetajad edasi õppima lähevad, ja Luua Metsanduskooliga, kelle õppebaasi saame kasutada ka oma tundide läbiviimiseks.

Alates 1997. aastast on meil sõprussidemed Soomes Ikaaliste lähedal asuva Luhalahti kooliga. Igal õpilasel on kirjasõber, kellega vahetatakse kirju 4-5 korda õppeaasta jooksul. Meie lapsed kirjutavad eesti keeles, soome lapsed soome keeles. Suuremad lapsed suhtlevad ka inglise keeles. Kohtunud oleme neljal korral.

Iga laps on kooli jaoks võimalus, olgu ta poiss või tüdruk, olgu ta andekas või vähem andekas. Lihtne on töötada andekate lastega, aga ka teisi tuleb kaitsta ja hoida.

Iga laps väärib väikest kooli. Just niisugune kool me püüamegi olla.

Täna kell 14 ootame kõiki kooli vilistlasi ja endisi töötajaid Luua klubisse kontsertaktusele. Pärast seda teeb Linda Põder ekskursiooni Luua mõisas ja tutvustab sealset muuseumi. Avatud on ka koolimaja, kus saab vaadata näitusi. Kell 19 algab klubis kooli aastapäevapidu.

IMBI IVASK,

Luua Algkooli juhataja

blog comments powered by Disqus