Juhtkiri: Valitsus astus laste heaks ilusa sammu

Tundub, et Eesti on saanud endale lõpuks ometi sellise valitsuse, kes hakkab lausa omaenda antud valimislubadusi järjest täitma. Uue sammuna, mis praeguse valitsuse niigi head renomeed just nooremate inimeste silmis veelgi tõstab ja mõjutab kokkuvõttes tervet ühiskonda, on vanemahüvitise maksmise aja pikendamine.

Niisiis astus valitsus veel ühe sammu inimestele lähemale, kiites heaks vanemahüvitise maksmise pikendamise 14 kuult 18 kuuni. Uue seaduse järgi pikendatakse nüüd vanemahüvitise maksmist last hooldavale vanemale senise 455 päeva asemel 575 päevani.

Uus ja tore on uue seaduse-eenõu juures veel seegi, et enam ei pea beebiga kodus olema tingimata ema. Kui seni sai isa taotleda vanemahüvitist alles siis, kui laps oli juba pool aastat vana, saab ta seda nüüd juba alates lapse 70-päevaseks saamisest.

Sotsiaalminister Maret Maripuu on teinud tänuväärset tööd, sest isade rolli suurendamine laste elus on kaugele tulevikku vaatav poliitika. Et isad oleksid lastega rohkem koos, on valitsus otsustanud märgatavalt suurendada ka lapse sünniga seotud kahenädalase isaduspuhkuse vältel makstavat toetussummat. Praegu makstakse isadele vaid 66 krooni päevas, tuleval aastal tõuseb see toetus aga 100 protsendini isa töötasust.

Hüvitist makstakse endises suuruses ? uut hüvitise arvutamist ei toimu.

Vanemad saavad otsustada, kummale neist hüvitist  makstakse. Kui varem sai vanemahüvitist ema ning hüvitise maksmise pikendamisel taotleb seda  isa, siis  tema hüvitise suurus arvutatakse sama kalendriaasta tulude järgi, mille alusel arvutati ema hüvitis. Vanemahüvitist saab taotleda elektrooniliselt kodanikuportaali www.riik.ee/kodanikuportaal kaudu.

Vooremaa loodab, et meie parlament valitsuse seaduse-eelnõu ikka vastu võtab. Väikesed lapsed, kes on Eesti tulevik, ei peaks kindlasti olema see teema, millega opositsioon saaks valitsuse häid kavatsusi torpedeerima hakata. Loodetavasti ei leidu meie Riigikogus palju sellise kaliibriga küünikuid, kes sooviksid jätkata ühiskonna lõhestamist beebide arvelt.

blog comments powered by Disqus