JUHTKIRI: Tööõpetuse klassid korda

Poolteist aastat tagasi, 2003. aasta novembris juhtus Jõgeval traagiline õnnetus koolipoisiga. Nimelt sai tema nimetissõrm tööõpetuse klassis vigastada.

Kui Jõgevamaa Tööinspektsiooni juhataja Tiit Gorinov hakkas poiste tööõpetuse klasse kontrollima, selgus, et enamik neist ei vasta ohutusnõuetele ja tuleks sulgeda.

Klassides kasutatavad masinad on suured ning nende tehniline olukord pole kiita. Ka kasutatakse kehva materjali. Selge oli üks ? poiste tööõpetuse klassid tuleks rekonstrueerida ja sisustada moodsamate masinatega. Tüdrukute tööõpetuse klasside olukord on märksa parem.

Põltsamaa Ühisgümnaasium on n-ö esimene pääsuke. Kolmapäeval avati seal uued poiste tööõpetuse klassi ruumid, mille ehitamiseks kulus üle miljoni krooni. Põltsamaal on nüüd Jõgevamaa kõige moodsamad võimalused poistele sellel alal praktilise õpetuse andmiseks. Uude tööõpetusklassi on muretsetud ka kaasaegseid töövahendeid.

Idee Põltsamaa Ühisgümnaasiumi nüüdisaegne tööõpetusklass ehitada pakkus välja kooli direktor Aimar Arula. Klassikompleksi rajamiseks Põltsamaa Ühisgümnaasiumi eraldati 21. sajandi kooli programmi vahenditest  800 000 krooni.  Raha taotlemiseks vajaliku projekti kirjutas tolleaegne kooli projektijuht Heidi Klamp. Oma sõna projekti toetuseks ütles endine maavanem Margus Oro. Põltsamaa linn toetas tööõpetusklassi ehitamist omalt poolt 200 000 krooniga.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis õpetatakse poistele tööõpetust alates viiendast kuni üheksanda klassini. Poisid õpivad puidu- ja metallitööd, saavad tuttavaks elektri- ja elektroonikavaldkonnaga, joonestamise ja disainimisega. Nüüd märksa paremates tingimustes kui varem. Loodetavasti nõutavad projektidest raha ka teised koolid ja tööõpetuse klasside olukord paraneb.

blog comments powered by Disqus