Juhtkiri. Tervise eest hoolitsetakse mullusest rohkem

Äsja uuringukeskuses Faktum valminud uuring, mis puudutas elanike kokkupuuteid terviseteenustega ja rahuolu saadud arstiabiga näitas, et elanikud pööravad oma tervisele varasemast enam tähelepanu.

Võrreldes varasemate aastatega on rohkem ostetud vitamiine, käidud tervisekontrollis ja massaa?is ning sanatooriumis.

Samas ei ole pool elanikest oma eluviisis muudatusi teinud: peamiste takistustena nimetatakse ajapuudust ja raha vähesust. Võrreldes teiste Euroopa riikidega, on eestlaste tervisenäitajad siiski kehvad.

Oma tervislikku seisundit hindab heaks või väga heaks ligi pool elanikest, kuid samas peavad 12 protsenti elanikest seda halvaks või väga halvaks.

Uuringu kohaselt on väga paljudel inimestel ette tulnud juhuseid, kus terviseprobleemidega ei pöörduta arsti poole. Peamise põhjusena on küsitletud toonud välja selle, et ravimisega saadakse ise hakkama, samuti ajapuudust ning pikki järjekordi.

Jõgeva maakonna terviseedenduse spetsialist ütles, et tema arvates on meie maakonna inimesed hakanud oma tervise eest rohkem hoolitsema. Nii on soojemal ajal näha juba päris palju tervisekäijaid, Põltsamaal harjutatakse keppidega kõndimist lausa instruktori juhendamisel. Sügisesel ülemaakondlikul jalgrattapäeval osales tuhandeid inimesi.

Ka traditsioonilistel tervisepäevadel, mida meie maakonnas on korraldatud viimasel ajal üsna tihti ning kus saab mõõta vererõhku, veresuhkru ja kolesterooli taset ning osta tervisetooteid, on osalejaid piisavalt. Näiteks Mustvee tervisepäeval käis tänavu suvel vähemalt 800 inimest.

Tugeva tervise üheks eelduseks on piisav liikumine: nii väärib igati kiitust juba laupäeval toimuv perespordipäev, mil kõik huvilised saavad ujumismõnusid nautida, palli mängida ning muudki huvitavat ette võtta. Spordiga tegelemise võimalusi jätkub Jõgevamaal aga ka aasta ringi piisavalt. Iga soovija leiab kindlasti endale selleks sobiva viisi.

blog comments powered by Disqus