JUHTKIRI: Raha justkui on, aga pole ka ehk kuidas jagada vaesust

Tulumaksureformi ja uue korra tõttu raha ülekandmisel maksuametile ei saa pooled Jõgevamaa omavalitsused kätte loodetavat tulumaksusummat ja on seetõttu pidanud elama võlgu või n-ö peost suhu. Nelja kuu andmeil oli prognoositav alalaekumise kogusumma ligi 11 miljonit krooni ja 9 kuu andmetel ligi 2,6 miljonit krooni.

Kurb on, et väga optimistliku rahandusministeeriumi tulumaksu laekumise prognoosiga võrreldes on 9 kuu andmetel Jõgevamaal laekunud tulumaksu koguni üle 11 miljoni krooni võrra vähem. Põhjus on selles, et kui eelmisel aastal said omavalitsused endale 56 protsenti üksikisiku tulumaksust, mis neile ka täies mahus üle kanti, siis alates käesoleva aasta 1. jaanuarist kannab maksuamet omavalitsustele 11,4 protsenti deklareeritud üksikisikute brutotulust.

Raha saamine või mittesaamine sõltub suuresti sellest, kui kiiresti suudab maksuamet vigaseid deklaratsioone arvutisse sisestada. Kahjuks ei esita kõik ettevõtted deklaratsioone korrektselt. Maksuamet võiks aga omavalitsustele iga kuu teatud kuupäevaks teha kättesaadavaks info, kui palju on summaliselt deklaratsioone esitatud, palju neist on arvutisse sisestatud ja kui palju on sellest summast konkreetsele omavalitsusele üle kantud ning kui suur summa on vigaste deklaratsioonide tõttu veel üle kandmata. Praegu maksuamet seda ei tee.

Leevendust ei too Jõgevamaale ka lisaeelarve. Teistest rohkem kannatasid ja jäävad ka lisaeelarvega eraldatud väheste vahendite tõttu kannatajateks Kasepää, Pala, Pajusi, Saare ja Tabivere vallavalitsus.

Kahjuks said hädad alguse sellest, et eeltoodud omavalitsused uskusid tulumaksu laekumise prognoosi kinnitamisel rahandusministeeriumi prognoosi. Ministeerium prognoosis käesolevaks aastaks 10 protsendise brutotulu tõusu, samal ajal kui eelnevad kuud on näidanud, et tõus jääb 5-6 protsendi piiresse.

blog comments powered by Disqus