Juhtkiri: Päästjatele raske töö eest vääriline palk!

Praegu päästjatega toimuv meenutab alles hiljutisi tõmblemisi politseis, kui iga uus siseminister pidas lausa oma auasjaks eelmise tehtu politseis pea peale keerata. Lõpuks reformiti politseis ilmselgelt reformimise pärast ja kõik see, mida varem oli tehtud, ei kõlvanud kohe kellelegi.

Õnneks on politseis nüüd reformide koha pealt mõnda aega ehk vaikus majas.

Politseinike asemel on reformide keerises päästjad. Selle asemel, et allesjäänutele korralikku palka maksta, mõeldakse kõiksugu kavalaid asju välja. Kuni ühel hetkel polegi enam kellelegi seda hirmkõrget palka maksta. Sest päästjaidki enam pole.

Veidi enne jaanipäeva avalikustatud kriisiplaan, mille jõustumisel oleks sada tuletõrjujat töö kaotanud ning allesjäänud päästjatel oleks selle arvelt palka tõstetud. Õnneks see plaan veel Jõgevamaale ei jõudnud ja siin mingeid koondamisplaane pole tehtud.

Nüüdseks kõrvale heidetud kriisikava asemel on avalikustatud uus reformikava, mis tuletõrjujate koondamisest ei räägi, küll aga muutustest palgasüsteemis ja tööajas.

Keskeltläbi 4000 kroonine palgatõus ja uus töögraafik, mis näeb ette senise 24 tunni asemel 12-tunniseid valveid, puudutab 59 suuremat komandot.

Väiksemates Eesti paikades töötavatel päästjatel palgatõusu oodata pole põhjust, uus reformikava seda ette ei näe. Ka vahetused jäävad sama pikaks kui praegu, mis tähendab, et võimalus palgale vabade päevade arvelt lisa teenida jääb alles.

Nii et nagu Eestis kombes, ühe käega antakse, aga teisega võetakse kohe kärmelt ära!

Seda, milline saatus ootab reformide jõustumisel Jõgevamaa viie komando päästjaid, pole veel teada.

Uus kava selgub alles septembris. Praegu on koostatud põhjalik andmebaas kogu Eesti kohta, kus on kirjas elanike paiknemine, erinevate riskiobjektide paiknemine, liiklustihedus, raudteeliiklus, väljakutsete statistika ja muu oluline, mille alusel valmib uus päästekomandode teenistusmudel. Sellest tulenevalt järgneb kõik ülejäänu.

Jõgevamaa päästjad igal juhul 12-tunniseid vahetusi ei kipu pooldama. Meestel on ka teine töö, et peret toita. Kas lubatud palgatõus sunnib neid ainult päästja kutse kasuks otsustama? Raske öelda. Kui inimene pakutava palgaga toime ei tule, otsib ta teise töö, kust saadud palgaga on võimalik ära elada.

blog comments powered by Disqus