Juhtkiri: Õpetaja Neeme Kati õpilased on edukad

Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpilane Maria Orb pälvis preemia Ameerika Ühendriikides noorte teadusmessil Intel ISEF 2008, kus esines tööga “Katlakivi tekke vähendamine magnetseadmetega”. Teine Neeme Kati õpilane Liina Laumets sai kümnendal GLOBE programmi õpilaste keskkonnauurimustööde konkursil 10.-12. klassi õpilaste hulgas esikoha tööga “Laiuse puurkaevu vee rauasisaldus”. GLOBE (Global Learning and Observationsto Benefit the Environment) on ülemaailmne koolide keskkonnaprogramm, millest võtavad osa kooliõpilased 96 riigist, nende hulgas ka õpilased 37 Eesti koolist.

Jõgeva õpilaste edu on tulnud sellest, et selles koolis teevad juba viiendat aastat kõik 11. klassi õpilased üleminekueksami asemel uurimistöö. Uurimistööde juhendamises osalevad peaaegu kõik kooli õpetajad – iga õpetaja pakub välja oma teemaderingi ja õpilased valivad endale sobivaima. Oluline ei ole mitte niivõrd töö keerukus, kuivõrd selle korrektne teostus, vaja on püstitada töö eesmärgid ja hüpotees, töötada läbi vastav kirjandus, planeerida katsete läbiviimise metoodika ja analüüsida tulemusi. Kasuks tuleb töö korralik vormistus ja hea esinemisoskus töö kaitsmisel. Töö ei tohi olla pelgalt referatiivne, vaid peab sisaldama õpilase isiklikku panust. Selle koostamisel on oluline ka kokkulepitud graafikust kinnipidamine, mis võimaldab töö korralikult “läbi seedida”.

Nii saavad Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpilased juba varakult ka teadustöö kogemused ning koolipingist ülikooli minnes pole iseseisev töö erinevate algallikatega, aga ka katsete tegemine midagi ületamatult rasket. Kui õpilased viitsivad vaeva näha, siis tuleb ka edu.

Nüüd on Jõgeva Ühisgümnaasiumis kaks kõrgelt pärjatud tublit õpilast. Tubli panuse selleks on andnud õpetajad, eriti keemiaõpetaja Neeme Katt. Heade tulemustega on kooliaastat meeldiv lõpetada!

20. mai 2008 

blog comments powered by Disqus