Juhtkiri Meie maakonna lapsed on sooja toiduga kindlustatud

Kui seni said algklassiõpilased üle Eesti tasuta koolitoitu, siis alates jaanuarist on haridus- ja teadusministeerium lubanud kindlustada tasuta toiduportsjoni kõigile põhikooliõpilastele. Eesti riik annab iga lapse toidurahaks kümme krooni päevas.

Mitmed omavalitsused, näiteks Tartu ja Võru linn, on ministeeriumi kritiseerinud selle pärast, et kümme krooni õpilase koolilõunaks on vähe ning ülejäänud raha peab tulema kusagilt mujalt: kas siis omavalitsuse või lapsevanema rahakotist.

Selle üle, kas haridus- ja teadusministeeriumi lubadus kõigile põhikooliõpilastele tasuta lõuna garanteerida on poliitiline avaldus või tahe oma kodanike heaks midagi ära teha, võib vaielda. Samuti selle üle, mitme krooni eest laps kõhu täis saab: mitmetes meie maakonna koolides maksab lõunasöök  vaid kaheksa krooni, kuid lapsed on rahul. Samas ulatub koolilõuna hind näiteks mõnes  Tartu koolis 15 kroonini.

 

Teeb aga heameelt, et Jõgevamaal, kus mitmed vallad oma majanduse arengu indeksilt Eesti vaesemate omavalitsuste  hulka kuuluvad, mõeldakse laste peale.

Pea kõik omavalitsused ? otsust ei ole teinud veel vaid Kasepää vald ja Tabivere vald ? leiavad, et riigi poolt eraldatav raha on piisav, et lapsed saaksid koolis kõhu täis süüa. Veelgi enam: mitmed vallad maksavad üle piirsumma mineva raha oma rahakotist.

Puurmani vald on  aga otsustanud, et kui riik maksab põhikooliõpilaste toidu kinni, saab vald anda ka oma panuse ning võimaldada tasuta lõuna  gümnaasiumiõpilastelegi. Samalaadse otsuse kavatseb teha ka Mustvee linn.

Rohkem kui pooled Jõgevamaa omavalitsused on aga juba aastaid oma lastele tasuta koolilõuna võimaldanud või sellest suure osa kinni maksnud. Näiteks Palamuse vald on juba mitmeid aastaid garanteerinud oma valla koolides käivatele õpilastele lõunasöögi kuni gümnaasiumi lõpuni.

blog comments powered by Disqus