Juhtkiri: Kodanikuühiskond on külas olemas

Külavanemate koolitamisega tugevneb kodanikuühiskond meie külades. Väita, et seni seda külas polnud, on absurd. Oli ja on küll. Isegi kümneid kordi arenenum kui linnas.

Kõige paremini saavad inimesed koos tegutseda siis, kui neil on üks selge eesmärk, mille nimel pingutada. Külades on teinekord üksmeelt isegi rohkem kui linnas, ainult et me ei pane seda pahatihti tähele. Meil on väga palju tegusaid külaseltse ja aktiivseid külavanemaid, kes suudaksid koos tegutsedes oma piirkonna hea käekäigu eest seista.

Külades, kus elu tõeliselt õitsele löönud, on just külavanema osa oluline. Kõige tähtsam on pealehakkamine, külavanemal peab olema eelkõige julgust ning tahtmist suhelda ja tuleb võtta kõiki võrdväärsetena.

Külavanemate seminarid viib Kodukant läbi kõikides maakondades. Ettevõtmise eesmärgiks on nii külavanemate koolitamine kui ka koostöövõrgustiku loomine. Seminaridele oodatakse peale külavanemate ka teisi külaelu aktiviste ning omavalitsuste esindajaid.

Seminaridel tahetakse avardada külavanemate ja omavalitsuste esindajate arusaamu ja teadlikkust külavanema osast, tegevustest, vastastikustest ootustest ja tegevusvaldkondadest. Paraku on praegu arusaamad külavanema rollist ja tegevusest nii omavalitsuste kui külade tasandil Eestis piirkonniti väga erinevad. Mõnel pool on külavanem võtmeisikuks küla ja valla omavahelisel suhtlemisel, mõnes paigas on tal lihtsalt esindusfunktsioon.

Ühte aga vajavad külavanemad kindlasti ? see on koolitus, et saada kohustustest, õigustest ja koostöövõimalustest selgem ülevaade.

4. märts 2008. a

blog comments powered by Disqus