JUHTKIRI. Kaheksa miljonit euroabi ei pane veel kedagi tööle

Jõgevamaal on väga palju töötuid, mullu oli tööealistest elanikest tööta koguni 15,8 protsenti, Peipsi ääres märksa rohkem inimesi.

Jõgevamaa pikaajaliste töötute tööjõuturule tagasitoomiseks on kokku pisut rohkem kui kaheks aastaks eraldatud 8,21 miljoni krooni, millest 5,55 miljonit krooni tuleb Euroopa Sotsiaalfondist. Tänavu 1. novembril algav ja 2006. aasta 31. detsembril lõppev töötutele mõeldud programm kestab 26 kuud.

Projekti on kaasatud kuus omavalitsust: Jõgeva, Kasepää, Pala, Saare, Tabivere ja Torma vald. Mustvee linn ei pidanud programmis osalemist ilmselt otstarbekaks.

Projekti on kaasatud 213 töötut. Riskirühmadeks on noored, madala haridustasemega töötud, puuetega inimesed, pensionieelikud ning riigikeelt mittekõnelevad inimesed. Nende inimeste tööjõuturule tagasitoomine tähendab piirkonna töötute sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vähendamist, info kättesaadavuse parandamist.

Paraku ei pane 8,21 miljonit kedagi veel tööle. Kõigepealt tuleb välja selgitada, mida inimene oskab, kui suur on tema soov taas tööle asuda ja milline töö talle sobiks. Keegi ei saa töötut kuhugi sokutada. Kui tal ikka pole soovi töötada, siis ta ka tööle ei hakka.

Koolitustel osalemine suurendab pikaajalise töötu aktiivsust, eneseusku ja enesekindlust. Samas õpivad koolitajad ka teda tundma, saavad pildi tema oskustest. Ettevõtjatega kontakteerudes saavad koolitajad omakorda juhtida tähelepanu töösoovija positiivsetele külgedele.

Pikaajaliste töötute aktiviseerimise projekt on eelkõige omavalitsuste vaheline koostööprojekt. Nii antakse abi kohalikele elanikele ja ka ettevõtjatele. Aktiviseerimiskeskus on juba tõestanud, et võib tööhõiveküsimusi maakonnas edukalt lahendada.

blog comments powered by Disqus