JUHTKIRI: Jõgevamaa saab kolme aastaga 19 miljonit

Valitsus kinnitas 27. oktoobri korraldusega Euroopa Regionaalarengufondi ERDF kaudu rahastatavate objektide ehk kohalike omavalitsuste investeeringutoetuste nn KOIT kava põhi- ja reservnimekirja. Kolmeks aastaks kavandatud investeeringute kogumaksumus on 460 miljonit krooni, millest Jõgevamaale tuleb 19 miljonit krooni.

Need aastate lõikes jaotatud rahad peavad saama kasutatud ja viimased maksed tehtud 2008. aasta novembriks.

Põhinimekirja kantud seitsmel Jõgevamaa asutusel on võimalik tänavu taotleda kahele objektile kokku 5, järgmisel aastal kolmele objektile kokku 7 ja ülejärgmisel aastal kahele objektile kokku 7 miljonit krooni. See ei tähenda, et raha iseenesest kusagilt tuleks, kõigepealt on ikka vaja korralikku projekti. Projekti kirjutajatel tulebki suurem töö ära teha just lõpptaotluse koostamisel, sest see on tunduvalt detailsem ja ka konkreetsem kui eeltaotluse esitamine. Rahastamist taotlev projekt peab väga selgelt näitama, millise investeeringuga on tegemist ja miks see tehakse.

Eestis pole puudus eurorahast, vaid abikõlbulikest projektidest, armastavad ametnikud väita. Rumal oleks, kui oma saamatuse pärast raha abivajajani ei jõua. Sellepärast tuleks kõikidel projektikirjutajatel nüüd iseäranis tähelepanelikud ja täpsed olla.

ERDF rahastab projekte kuni 80 protsendi ulatuses ja kuni 20 protsendi ulatuses abikõlbulikest kuludest peab katma Eesti avalik sektor – kas siis konkreetselt kohalik omavalitsus või riik.

Loomulikult vajab Jõgevamaa tunduvalt rohkem investeeringuid. Kokku laekus ka KOIT kavale taotlusi 50 miljoni krooni ulatuses. Ainult Puurmani lossi kordategemiseks oleks vaja ligi 30 miljonit krooni.

blog comments powered by Disqus