Juhtkiri: Jõevesi ja tindised hinged

Elas kord kapten Uuetoa, keda rahvasuu Kihnu Jõnniks kutsus. Tema oli endale muretsenud uhke tsaaripaberi, mida nähes avanesid talle kõikide sadamate väravad. Seesama Jõnn oskas suurepäraselt ära kasutada seda, et paber maksab. Mees ise ja tema sõna ei maksnud midagi juba tsaaririigis ega näi maksvat ka tänapäeval.

Tänase Vooremaa avaloos süüdistab keskkonnaekspert keskkonnateenistust võrdse kohtlemise printsiibi eiramises. Juttu on kahest Jõgeva vallas tegutsevast rohelist elektrienergiat toota tahtvast ettevõtjast, kellest vähemalt ühele tehakse eksperdi väitel põhjendamatuid takistusi.

Vooremaa hoidub siinkohal otsustamast, kas tegemist on põhjendamatute või põhjendatud takistustega, ent Jõgevamaa Keskkonnateenistuse juhataja kt Rainis Uiga venitamine OÜle Linnaveski vee-erikasutusluba välja andes meenutab Kihnu Jõnni kuldseid sõnu, et inimeste hinged muutuvad aja jooksul aina tindisemaks.

Selge on, et juba aastaid kestnud ajutine olukord, kus jõevee taset Jõgeva alevikus mitte keegi ei reguleeri, on halb nii jõele kui ka kaldaäärsete kinnistute omanikele. Teadmatusest ja korralagedusest ei võida keegi. Arendaja seisukohalt võib see aga paista lausa tema äritegevuse tahtliku takistamisena.

Ekspert Arvo Järvet ütleb, et iga inimese käest dubleeriva nõusoleku võtmine on bürokraatlik ülepingutus. Vooremaa ei soovi siinkohalt omalt poolt arvata muud kui et hea oleks, kui asjad ometi kiiremini liiguksid.

Loodame, et Jõgeva aleviku südames asuv vesiveski siiki varsti tööd saab alustada ja et kõik paisutajad Pedja jõel omavahel koostööd suudaksid teha. Nagu ekspert Järvet on varem soovitanud, oleks mõistlik luua veeühistu, et nii Jõgeva aleviku, Painküla kui ka Härjanurme Kalatalu probleeme ühiselt lahendada saaks.

blog comments powered by Disqus