Juhtkiri: Jagagem vähemate vendadega

Tänase Vooremaa avalugu räägib ühest päästmist vajavast pühakojast, mille remondiks ei jätku raha. Eestis on käivitatud lõputu hulk igasuguseid programme ja pühakodade riiklik programm on üks paljudest.

Siinkohal on paslik meenutada seda, millisest ühiskonnast me tuleme. Pool sajandit olid kirikud sisuliselt tagakiusatud ja kogudustelt taheti võtta viimast. Juttu ei olnud mingist riiklikust toetusest, vaid vastupidi ? kogudused maksid iga liigutuse eest topelt, sest ka tavalised elektriarved ja muud kommunaalteenused läksid kirikukogudusele tavalisest rohkem maksma.

Nõukogude okupatsiooni ajal lagunesid kõik kirikud ja seda kahju praegu üleöö heastada on raske. Liiati ei ole selles süüdi praegune Eesti riik. Võib-olla tuleks raha meie lagunenud kirikute tarvis nõuda N. Liidu õigusjärglaselt ehk Venemaalt, nagu ka kompensatsiooni meie muude moraalsete kannatuste ja osaliselt elamata jäänud eludegi eest?

On tõsi, et meie maakogudused on vaesed ja kirikute päästmiseks algatatud ettevõtmisi takistab rahapuudus. Kui sellele lisada ka asjaajamiste bürokraatia, paistab olukord veelgi kahetsusväärsem välja.

Samas on ometi loogiline, et meie kirikud on arhitektuurimälestistena muinsuskaitse all, sest vastasel juhul võiks ette tulla juhuseid, kus ajalooline hoone sobimatute detailidega ära rikutakse.

Kui keegi on otsustanud omal algatusel asuda kirikut hävingust päästma ning hakanud oma kulu ja kirjadega asju ajama, on see kindlasti issandale meelepärane tegu ja niisugust ohvrimeelsust ja heategusid ju kirikus tegema manitsetaksegi. Kui Maarja-Magdaleena kirik on tõesti väga paljudele inimestele oluline, siis ongi ekslik arvata, nagu peaks suhteliselt väike ja vaene kogudus kui juriidiline omanik üksi vajaliku raha kokku ajama.

Pigem on see tõsine proovikivi Tartu praostkonnale ja tervele EELK-le, sest kirik kui tervik, olles saanud tagasi maid ja varasid, meil Eesti riigis ju jätkuvalt vaeslapse osas ei ole. Vahest võiksid ka Tartu ja eriti Tallinna jõukamad kogudused midagi oma vähemate vendadega jagada, sest eks just seda ole Jeesus Kristus oma järgijatele õpetanud ja südamele pannud.

Eestis tervikuna on aga paljud kirikuhooned halvas seisus ja ehk võiks EELK keskvõim leida kõigi jaoks ühise sobiva inimese, kes Muinsuskaitseametiga keerulist asjaajamist korraldaks.

Maarja-Magdaleena kogudusele aga võiks veel soovitada otsida rahalist abi ka mõnelt sõpruskoguduselt välismaal, sest sellise abiga on Eestis mitmeid lagunevaid pühakodasid remonditud.

blog comments powered by Disqus