JUHTKIRI: Investeeringud elektrienergiaga paremaks varustamiseks on hädavajalikud

2004./2005. majandusaastal on Tartu võrgupiirkonna, mis hõlmab nii Tartu- kui ka Jõgevamaad, investeeringute suurus kokku 25 miljonit krooni, sealjuures kulub võrgu arendamisele 12 ja võrgu rekonstrueerimisele 13 miljonit krooni.

Eesti Energia investeerib tänavu Põltsamaa linna maakaabelliinide rajamisse 4 miljonit krooni. Linna paigaldatavate uute maakaabelliinide pikkus koos Konesko tehase liitumisliiniga on 7,9 km. Maakaablite paigaldamisega viiakse linna elektrivõrkude toitekindlus tunduvalt kõrgemale tasemele.

Põltsamaa jõe alla kaablit ei pandud. Jõest üleminekuks kasutatakse olemasoleva õhuliini maste. Teede ja tänavatega ristumisel kaabelliinitrassiga ei kaevatud liiklustrasse üles, vaid paigaldati kaabel nende alla nn kinnist kaevandamismeetodit kasutades.

Tööd jätkuvad ka 2005. aastal. Siis paigaldatakse keskpinge maakaabel Vello ja Kulu alajaamade vahele ning likvideeritakse õhuliin Sõpruse pargi kohal. Sama projekti käigus rekonstrueeritakse Jõgeva maantee tarbijate elektrivarustus. Selle maksumuseks on ligi miljon krooni.

Antud projekti käigus rekonstrueeritakse ka Jõgeva maantee tänavavalgustus. Viimast rahastab Põltsamaa linn.

Niimoodi tegutsedes paraneb ka tuleval aastal linna toitevõrgu töökindlust. Samas kindlustatakse Sõpruse pargi puutumatus, sest kui õhuliin pargi kohalt kaob, ei pea seal edaspidi enam liini ohutuse huvides pargipuid kärpima ega maha võtma.

Vooremaa hinnangul on investeeringud elektrienergiaga paremaks varustamiseks hädavajalikud. Sageli ei ole probleem ainult rahas, vaid ka inimeste suhtumises. Alles eelmisel nädalal jättis torm pea kolmeks päevaks Kalme küla Põltsamaa lähedal elektrivooluta. Rike parandati alles pärast Postimehe ajakirjanike sekkumist.

Eile Jõgeval olnud mõneminutiline voolukatkestus segas paljude asutuste tööd, sealhulgas ka ajalehetoimetust. Vaevalt energiafirma meie reklaamijuhi arvutis töötamast loobunud toiteploki hüvitab.

blog comments powered by Disqus