Juhtkiri: Ikka võiks üheksa korda mõõta

Pudiverre dolokivikarjääri rajamise kohta kehtib põhimõte ? üheksa korda mõõda, üks kord lõika! 45 miljonit 15 aastaga on küll suur raha, aga kas see kaalub ikka üles tühjad kaevud, tühjaks jäänud külad ja rikutud elukeskkonna? Vaevalt.

Et aga Tartu-Tallinna maantee laiendus on tulekul ja dolokivi tee-ehituses hädasti vaja, siis surve loodusvarade kasutuselevõtuks suureneb.

Ega teede ehitajaid huvita ka Pudivere piirkonna üle 2200 ha suuruse riigimetsa kuivendussüsteemi toimimine või mittetoimimine. Täpselt samuti nagu teedevõrgu arendaminegi, kuhu tegelikult tuleks investeerida kümneid miljoneid, et säästa inimesi mürast ja tolmust. Ja mööda metsavaheteid pole ju võimalik suurte järelhaagisega autodega sõita!

Väga ohtlikuks peab Vooremaa toimetus aga loodud pretsedenti, kus omavalitsuse vastuseisust hoolimata sai arendaja ministeeriumi toel oma tahtmise. Põhjendus kõlas Pudivere jaoks väga kurjakuulutavalt: on vaja!

Lehetegijad on jätkuvalt seisukohal, et enne, kui riik pole kindlaks määranud konkreetseid uute kaevanduste rajamise tingimusi, tuleks jätkata kaevandamist senistes karjäärides ja mitte lasta uusi juurde rajada.

21. veebruar 2008. a

blog comments powered by Disqus