Juhtkiri: Euroopa vajab oma keelt

Kui praegused lapsevanemad oma kooliteed käisid, õpiti tavakoolides reeglina kahte võõrkeelt, millest esimene oli vene, teine aga tavaliselt inglise keel. Praeguseks on olukord muutunud. Esiteks on selge, et keeleoskust läheb tulevikus tarvis mitte vähem, vaid rohkem kui varem, teiseks on muutunud keelte tähtsuse järjekord, sest esmavajaliku võõrkeele kohale ehk vene keele asemele on asunud inglise keel.

On normaalne, et põhikooli lõpetanu valdab kahte võõrkeelt ja gümnaasiumis lisandub kolmas. Humanitaargümnaasium võimaldab loomulikult veelgi suuremaid valikuid ja seal saab õppida ka eksootilisi keeli, tavakool peaks lisaks elementaarsele inglise keelele suutma selgeks õpetada aga vähemalt veel ühe keele, mis loogiliselt võiks olla keel, mida kõneldakse Euroopas emakeelena kõige rohkem ning millega kattub ka suur osa meie enda sõnavarast. Keel, millega oleme ajalooliselt seotud ja mis kindlasti ei lakka meid mõjutamast ka tulevikus, on saksa keel.

Paraku on Eestis vähe saksa keele oskajaid ja ilmselt peamiselt just seetõttu pelgavad lapsevanemad seda ilusat keelt, mida esialgu võib tunduda raske õppida, kuid mis kannab endas võimsat kultuurilist informatsiooni ja pole meie olemusele  sugugi võõras. Nagu kinnitab Voore Põhikooli saksa keele õpetaja, saavad väikesed lapsed saksa keele õppimisega suurepäraselt hakkama. Lisaks praktilisele keeleoskusele aitab saksa keel ja kultuur meil paremini mõista, et me pole juurtetud maailmakodanikud, vaid kuulume Euroopasse.

Vene ja prantsuse kultuuriruum jääb meile alati olemuslikult kaugemaks, inglise keel on aga liiga üldine ja muutunud maailmakeeleks. Varem või hiljem jõuavad selleni, et Euroopa vajab sisemiseks suhtlemiseks oma keelt, kõik rahvad. Kui euroliidu ametliku asjaajamise puhul on selleks prantsuse keel, siis kodanike omavaheliseks suhtluseks sobib kindlasti see keel, mida kõneldakse kõige rohkem. Saksa keel on muutumas Euroopa sisekeeleks ja miks mitte näha seda ette? Pole ka põhjust ära oodata, millal skandinaavlased selle pöörde teevad, sest nende keelte sarnasus saksa keelega on nii suur, et võimaldab muutust üleöö.

blog comments powered by Disqus