Juhtkiri: Ehk läheb kõik hästi?

Meie elu edeneb ja elutempo kiireneb iga päevaga. Ka maal ja väikelinnades. Kui kümmekond aastat tagasi veel peret, kus mitu sõiduautot, imeks pandi ja raiskamises kahtlustati, siis nüüd on selline elustandard paraku tavaline. Mitut sõiduvahendit ei pea pere mitte liigse luksusehimu, vaid paratamatu vajaduse tõttu. Sest kui pereisal tuleb igal hommikul mitmekümne kilomeetri taha tööle sõita, ema aga teises suunas minema peab ja sinnagi sobival kellaajal bussi ega rongi minemas pole, ei jäägi muud üle kui kaks autot garaazist välja ajada. Ja kui kool või lasteaed ka kodu lähedal pole, tuleb nooremad pereliikmedki kohale sõidutada.

Seepärast, ja loomulikult ka paljudel muudel põhjustel, ongi meie liiklus järjest tihedam. Paraku ka närvilisem, sest kõigil on kiire ? hommikul tööle-kooli-lasteaeda, õhtul koju. Ja väikest jalameest, kellel teinekord vaid mõnisada sammu koju minna on, ei pruugita alati selles saginas tähele panna, eriti kui ta ise ka ennast unustab ja kõike meeles ei pea, mida talle kodus liiklemise teemal räägitud on. On juhtunud mujal ja on juhtunud meie maakonnaski, et mõni koolijüts mitu kuud haiglas veetma peab või üldse kunagi enam koju ei jõua.

Kordamine on tarkuse ema, ütleb vanasõna. Seepärast tuletatakse iga kooliaasta alguses nii koolides kui lasteaedades ikka ja jälle meelde, et igapäevaelu on ohte täis ning jalgsikäija või rattasõitja peab väga ja väga ette vaatama ja liikluseeskirjadest kinni pidama.

Möödunud nädalal käisid liikluspolitseinikud ja Lõvi Leo Siimusti lasteaias, et lastega juttu ajada, neile politseinike tööd tutvustada ning ikka ja jälle meelde tuletada, mida liikluskeerises teha tohib ja mida mitte.

Tagakülje loos, mis Siimustis nähtust-kuuldust pajatab, on juttu ka sellest, kuidas esimesi päevi autoroolis olijad end vahel ülal peavad, tekitades nii endale kui kaasliiklejaile lausa mõrvarlikke olukordi. Artikli autor avaldab lootust, et ehk ei hakka praegused lasteaialapsed, kes nii põhjaliku õpetuse osaliseks saavad, tulevikus noore ja rohelisena autorooli istudes selliseid lauslollusi tegema. Seda loodame me kõik. 

blog comments powered by Disqus