Juhtkiri: Ärme mõtleme enda rikutuse tasemel

Maakonnaleht ei saa kaugeltki olla sama kõikehaarav ja kõiketeadev kui üleriigiline meedia. Nii võimalused kui vajadused on teised ning see tingib ka teemade valiku.

Kogu riiki haaravate arutelude puhul, olgu tegu siis üleilmse terrorismi või globaliseerumise, presidendilossis toimunud prallede või mõne ministri pädevuse kaalumisega, tasub kõigepealt küsida, milline on hinnangu andmiseks vajalik informatsiooni hulk ning millised filtrid see on läbinud. Taustu teadmata on mõistlikum juhtkiri kirjutamata jätta.

Maakonnaleht peab üritama eelkõige kohalikest sündmustest kokku laduda mosaiigi, mis detailsel uurimisel ei pruugi, ei saagi olla täiuslik, ent suudab kokkuvõttes siiski mingi terviku luua.

Paraku tekib selle mosaiigi lähemal uurimisel pahatihti vääritimõistmisi, kuna igaüks süüvib sügavamalt ennekõike nendesse asjadesse, mis teda isiklikult, tema sõpru või tema vaenlasi mingil moel puudutavad. Lugu, mis selle kõrval hoopis teist märki kannab, jääb märkamata.

Miks need rahvaliitlased nii palju tähelepanu said, mispärast on siin küll lugu isamaaliitlasest, miks siin nii suur keskerakondlase pilt, miks siin laiutab sotsi arvamus, mida need reformikad küll tahavad või respublikaanid jälle seletavad?.

Küsimus, kelle kurikavalat tellimust toimetust täidab, vaevab paraku põhiliselt neid päid, kelle arusaamine ajakirjanduse olemusest on omandatud ühe ajaloo prügikasti potsatanud süsteemi raames ja kes ei suuda sellest kuidagi välja kasvada.

Kohalikul tasandil, kus kõik kõiki tunnevad, kipuvad taolised küsimused võimenduma rohkem kui kaugemate uudiste puhul. Maavanema pilt satub lehte ikka sellepärast, et ta on maakonna jaoks oluliste sündmuste keskel, mitte sellepärast, et ta kuulub lehe omanikeringi. Ja valiku teeb siin kirjutav ajakirjanik, mitte toimetaja.

Ärme mõtleme oma rikutuse tasemel. Muidugi esineb ka ajakirjanduses soovitusi ja nõuandeid, ka käske ja keelde ja manipuleerimist, ent see kõik moodustab tervikpildist siiski üsna tühise osa.

Pole võimalik teha ajalehte, mis kõigile meeldiks. Veel vähem on võimalik teha lehte, mis mitte kellelegi ei meeldi.

blog comments powered by Disqus