JUHTIVKONSTAABEL GAIDO PADRIK: ?Prioriteet on noored.?

Oled Jõgeva konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel ja Su teenindatav piirkond on Jõgeva linn. Millega sinu karjäär politseis algas? 

Politsei ridades olen juba alates 2. juulist 1990. a, kui asusin tööle Jõgeva Politseiprefektuuris arestimaja kordnikuna. Mõne kuu pärast sain nn. korrapidaja abiks. Selles ametis töötasin kuni 2000. aasta septembrini ja oktoobrist asusin õppima Paikuse Politseikooli. Aasta pärast lõpetasin politseikooli vanemametniku erialal ja asusin tööle Jõgeva PP korrapidamistalitusse. 15. detsembril 2002. a. võtsin vastu Mustvee konstaablijaoskonna konstaabli ametikoha ja siis olid minu teenindada Pala ning Saare vald. Eelmise aasta 1. aprillist sai minust Mustvee konstaablijaoskonna vanemkonstaabel ja teenindatavaks piirkonnaks Torma vald, kus ka elan. Sellel ametikohal sain olla kaheksa kuud, kui tehti pakkumine tulla 1. detsembrist tööle Jõgeva konstaablijaoskonda juhtivkonstaabli ametikohale. Alates sellest ajast teenindan Jõgeva linna elanikke.

Kuidas oled selle lühikese ajaga oma piirkonda sisse elanud? Kas oled juba jõudnud tutvuda ja aru saada, millised probleemid on Jõgeval kõige teravamad?
Oma piirkonna tundmaõppimisega läheb veel aega, enne kui kõiki elanikke ja kurikaelu tundma saan, kuid esmaseks mureks on see, et palju on selliseid alaealisi, kes tarvitavad alkoholi ja tubakatooteid ning panevad joobunud olekus toime erinevaid avaliku korra rikkumisi ? akende lõhkumised, korterites pidude korraldamised, kui vanemaid kodus ei ole. Sellega kaasneb ka kaaskodanike öörahu rikkumine, mis väljendub lärmamises ja valju muusika kuulamises. Sellega seoses panen noortele südamele, et politsei kontrollib ka edaspidi alaealiste koolipidusid ja ka muid avalikke kohti, et tagada kord ja selgitada välja alkoholi- ja tubakatoodete ning narkootiliste ainete tarbimine.

Mida sa teed selleks, et jõuda paremini nendeni, kes konstaabli abi vajavad?
Suur pluss on Jõgeva linnas kindlasti see, et politseijaoskond asub kohapeal ja patrullteenistus toimib ööpäev läbi. Linnas on ametis kaks konstaablit, kellele saab alati helistada ka vastuvõtuvälisel ajal ning loomulikult on tasuta ööpäevaringne politseikorrapidaja telefon 110.

Igal nädalal kohtume linnavalitsuse esindajatega ja seal tehakse ettekanne kuritegevuse kohta linnas. Ka nendel koosviibimistel laekub linnavalitsuses informatsiooni probleemsetest kohtadest.

Mida sa ise pead viimase aja suuremaks kordaminekuks või õnnestumiseks selle lühikese aja jooksul nimetatud ametis?
Hea meel on selle üle, et antud hetkel puuduvad piirkonnas organiseeritud kuritegelikud grupid. Loodan, et see jääb ka nii ja suudame olukorda kontrolli all hoida.

Koostöös kriminaalpolitsei ja patrulliga oleme teinud kindlaks mitu Tartust pärit seltskonda, kes on käinud Jõgeval kauplustes ja asutustes vargil. Mainin, et nendes kampades oli ka narkootikume tarvitanud isikuid.

Ja pika tööjutu lõpetuseks tahaks küsida seda, milline inimene oled sa töövälisel ajal? Kuidas sa võtad aja maha ja millega kõige meelsamini tegeled?
Kui rääkida vabast ajast, siis on mu suurimaks hobiks jahindus. Kõige parem pingete maandamine on jahilkäimine ja loomade eest hoolitsemine ning üldse loodusse minek. Olen Kungla jahiala esimees ja nädalavahetused veedan jahihooajal enamasti metsas. Jahinduse all ma ei mõtle loomulikult ainult metsast võtmist ja loomade küttimist, vaid jahindust selle tähenduse laiemas mõistes. Sellega kaasneb loomade söötmine aastaringselt ja need on suured väljaminekud ? teravilja ja kartuli muretsemine söödaks, sööda väljavedu ja söödapõldude rajamine. Alati ei peagi looma küttima, vaid jahikantslist looma jälgimine, filmimine või pildistamine on see, mis annab tõelise rahulduse.

Vastuvõtu aeg:
Jõgeva, Pargi 1. K: 9 ? 10;
Tel: 776 8454


Klaire Ründva

blog comments powered by Disqus