Jõustuvad muutused suurperede toetustes

Suurenenud lapsetoetusega võidavad kolmelapselised pered 300 krooni, neljalapselised pered 600 krooni, viielapselised pered 1050 krooni ja kuuelapselised pered 1500 krooni kuus.

1. juulist kaob samas kvartalitoetus, mis asendatakse suurema lapsetoetusega kolme- ja enamalapselistele peredele. Kvartalitoetuse saajate hulgas on ligi 20 000 perekonda ? nende sissetulekud kasvavad lapsetoetuste suurenemisega.

Riigi poolt makstavaid toetusi on viite liiki: sünnitushüvitis, vanemahüvitis, riiklikud peretoetused, maksusoodustused ja puhkusehüvitised.

ELI LILLES,
sotsiaalministeeriumi pressiesindaja

blog comments powered by Disqus