Jõulupuu raiumist mets ei keela

Saabuval jõuluajal jäävad ilmsed vaid vähesed kodud ja asutused ilusa jõulukuuseta. Noorte kuusepuude raiumine metsa ei kahjusta, kui järgida reegleid, räägib Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Halliku metskonna metsaülem Jüri Koort.

Puud peab küsima

?Kuusk on väga hästi uuenev puu, selles mõttes pole siin probleemi. Aga jõulukuuske tuleb võtta vana metsa alt, sest metsa majandatakse just vanade puude järgi, kraavikaldalt või elektriliini alt. See oleks ühtlasi nagu harvendusraie,? selgitab Koort. ?Kurjaks läheb asi siis, kui jõulukuuski raiutakse metsanoorendikest, kuhu need on istutatud.? Kasvavast metsast kuuse raiumine on nii majanduslikult ebaotstarbekas kui ka looduskaitse seisukohalt taunitav.

Luba küsimata ei tohiks riigimetsast koju viia midagi, kuid kui võetakse natuke dekoratiivoksi, mis samuti toas meeleolu loovad, sealjuures kasvavale puule eriti liiga tegemata, siis pole veel asi hull.

Et riigimetsast jõulupuud saada, tuleb ühendust võtta lähima metskonna kontoriga. ?Me ise kuuski ei varu, vaid laseme inimesel minna metsa ja ise kuusk välja valida. Puu meetrihind jääb 40 ja 100 krooni vahele,? täpsustab Koort.

Ta räägib, et kui mõni inimene on endale oma maja tagant riigimetsast kraavipervelt või liini alt kuuse võtnud, ei juhtu midagi. Karistatav on riigimetsast jõulupuude võtmine edasimüümise eesmärgil: trahvid on kopsakad.

?Varem osteti riigimetsast ilusaid jõulukuuski, et neid linnades edasi müüa. Praegu on aga müüjaid palju, suur osa neist talunikud, kes kuused oma metsast võtnud. Nemad löövad hinda allapoole. Kui pead veel kuuse ostma, siis ei teeni müügist midagi,? ütleb Koort.

Mets ei ole tegelikult kullaauk, lausub metsaülem. Lehtpuu vajab raieküpseks saamiseks 60-80 aastat, okaspuu tavaliselt 80-100 aastat, mänd üle 100 aasta. Majanduslikult oleks siis otstarbekas puu maha võtta ja panna uus kasvama. Sageli kujuneb kena puu langetamine või kasvamajätmine esteetiliseks dilemmaks.

Metsa kasvatamine ja hooldamine on suhteliselt kulukas. Kui hakata metsa realiseerima, tuleb suur osa kasumist maksudena ka riigile anda.

Just maksudest kõrvalehiilimine on tekitanud üldsuses mulje, nagu oleks metsanduses seaduserikkumisi palju. Metsavargusi ja muid seaduseeiramisi esineb, kuid Koorti hinnangul on ajakirjandus selle teema liialt üles puhunud.

Neljanda põlve metsamees

Kui vahepealsetel aastatel kippusid erametsades raiemahud võrreldes metsa pealekasvamisega liiga suureks minema, siis praegu on asi tasakaalu saanud.

Eestist ei saa mets kunagi otsa, kinnitab Koort, lisades, et muutuda võib metsa vanuseline struktuur: vanemat metsa raiutakse rohkem kui uut peale jõuab kasvada.

Uut metsa istutatakse ka RMK-s vähem, kui vana maha võetakse, sest mets uueneb looduslikult. ?Ega inimese istutatud mets pruugigi nii hea saada kui looduslik. Looduslik seeme on palju elujõulisem kui mitu korda loksutatud istik,? teab Koort.

Ligi poolt Eesti maismaast katab mets. ?Metsamaad on palju, elanikke vähe ning ma ei usu, et puitu äkki nii palju kasutama hakatakse, et see sootuks otsa saab,? arutleb Koort. ?Inimeste keskkonnateadlikkus on kasvanud. Looduskaitsele pannakse suurt rõhku ja roheline liikumine pingutab mõnes asjas võib-olla ülegi. Eestis majandatakse metsa targalt.?

Oma peres juba neljandat järjestikust põlve metsamehe ametit pidavale Jüri Koortile tähendab mets eelkõige looduslikku ja loomulikku elukeskkonda.

Töö ja puhkuse hoiab ta lahus. Tööasjus metsas käies mõtleb ta teisiti kui seenel-marjul, jahil või lihtsalt metsas puhkamas-jalutamas olles, isegi siis, kui satub metsas samasse paika.

?Üks päev linnas tähendab mulle peaaegu katastroofi: kus on väga palju inimesi koos, seal läheb elu närviliseks. Mul peab olema hingamisruumi,? tunnistab Halliku metsaülem Jüri Koort.

ANDRES LOORAND

Sealt saab jõulukuuste küsida:
RMK Halliku metskond
Koseveski küla, Saare vald
49301 Jõgeva maakond
Telefon 776 4600
E-post: halliku@rmk.ee

RMK Laiuse metskond
Laiuse alevik, Jõgeva vald
48404 Jõgeva maakond
Telefon 776 8211
E-post: laiuse@rmk.ee

RMK Pikknurme metskond
Pikknurme küla, Puurmani vald
49001 Jõgeva maakond
Telefon 776 3955
E-post: pikknurme@rmk.ee

RMK Põltsamaa metskond
Ringtee 1d, Põltsamaa
48106 Jõgeva maakond
Telefon 775 2451
E-post: poltsamaa@rmk.ee

blog comments powered by Disqus