Jõuluajal mõelgem tehtu üle

Just jõulud on aeg, mil viibi-takse rohkem pere keskel, unustatakse ehk tavapärane kiire elutempogi ja mõtiskletakse selle üle, mida head on juhtu-nud mööduval aastal, ning selle üle, kas kõik unistused on täitunud või jäi veel midagi uude aastasse.

Majandus areneb
Jõgevamaal oli möödunud aasta teguderohke. Aasta alguses avati Põltsamaal Konesko tehas, E-Piima Põltsamaa juustutööstus sai juurdeehituse, ASis Põltsamaa Felix rajati uus katlamaja ja renoveeriti soojasüsteemid. Kõik need olid olulised sammud konkreetsete ettevõtete jaoks ning näitavad, et ettevõtlus ja majandusareng tervikuna on Jõgevamaal rühkimas ülesmäge.

Jõgevamaale ehk kõige iseloomulikumas valdkonnas ? põllumajanduses ? astuti samuti edasi mitu suurt sammu. Tormas valmis vabapidamislauda juurdeehitus ning noorkarjalaut, Palamusele kerkis uhke vabapidamislaut.
Samuti on alustatud mitme suure projektiga, mille abil Jõgevamaa muutub tugevamaks ning piirkonna areng saab hoogu juurde. Taolisteks projektideks on näiteks Kesk-Peipsi sadama projekteerimine, Jõgeva linnast kaubarongide peatuskohtade ja laadimispaikade väljaviimine ning raudteeharu ja tööstuspargi projekteerimine Painkülla. Esimene neist annab olulise arengutõuke Peipsi äärsetele omavalitsustele, raudteeharuga lahendatakse aga maakonnakeskust aastaid painanud kaubarongide probleem ning luuakse soodne keskkond ettevõtluse arendamiseks linna külje all.
Mustvee piirkonnast on teinegi oluline uudis välja tuua ? suur osa ootamatult suletud Marati Mustvee tsehhi töötajaid on saamas koolitust, et asuda peatselt tööle uues osaühingus Mustvee Õmblus. Väga oluline on maakonna jaoks MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus hoone lõplik valmimine.

Lõppenud on ka konkurss kogu maakonda katva traadita interneti leviala väljaehitaja leidmiseks ning esimese etapi tööd algavad uuel aastal. Seega on üsna varsti võimalik igas Jõgevamaa nurgas kasutada moodsaid kaasaegseid kommunikatsioonivahendeid ning tugitoolist tõusmata ajada asju pangaga, lugeda uudiseid ja suhelda sõpradega.
Kui veel välja tuua gaasitrassi jõudmine Palamuse alevikku ja Laiuse elamuteni ning täiesti uue, Põltsamaad ja Jõgevat ühendava gaasitrassi projekteerimistööde algus, võib kindlalt öelda, et viimase aastaga on majanduskõver Jõgevamaal keeranud julgele tõusule. Ent teha on järgmistel aastatel veel palju.

Ulatuslik teede-ehitus
Täiesti uue mõõtme on Jõgevamaale andnud renoveeritud tee Jõgevalt Kaarepereni ning jääb ainult üle oodata, millal ka Kaarepere ja Tartu vaheline teeosa uuendatud saab. Juba järgmisel aastal ongi kavas Tabivere-Tartu lõigu remont, täiesti uue ilme saab ka Tartu-Jõhvi maantee Kasepää valla piiridesse jääv osa.
Peale nende riigi mastaabis oluliste tee-ehituste on aga liiklejatele üha rohkem tähelepanu hakanud pöörama ka omavalitsused. Mitmesse asulasse on ehitatud kergliikluse teed ning palju kilomeetreid teed on saanud tolmuvaba katte.
Eeltoodu on vaid väike osa selle aasta investeeringutest Jõgevamaal. Mitu suurt projekti ootab järge ka järgmisel aastal.

Tervis on oluline
Lisaks ettevõtluse arengule on terves maakonnas järjest rohkem tähelepanu pöörama hakatud jõgevamaalaste tervisele, seltsielule ja vaba aja veetmise võimalustele. Heaks näiteks on Põltsamaa uue uhke spordikompleksi, Tabivere Vaba Aja Keskuse ning Põltsamaa linna ja Jõgeva valla alevike noortekeskuste avamine. Põltsamaal taasavati renoveeritud haiglahoone ja Luua Metsanduskool sai kaasaegse õpilaskodu. Looduses vaba aja veetmise võimalusi aitab avardada sügisel Rootsist soetatud amfiibniiduk, tänu millele Vooremaa järved senisest kaunimaks saavad.
Kuid ega uhketest hoonetest üksi ei piisa. Seepärast olemegi maavalitsusega korraldanud maakondlikke tervisepäevi, mis on kodudest välja toonud ja kasvõi päevaks oma tervisele mõtlema pannud tuhandeid jõgevamaalasi.

Üsna loogilise jätkuna juba mainitud arenguile on uut hoogu kogumas külaliikumine. Olgu selle üheks näiteks see, et ühendus Kodukant kuulutas Kamari küla Aasta Külaks. Maakonnas ringi sõites hakkavad aga silma paljud korrastatud kiigeplatsid, avatud lipuväljakud ja rajatud pargid ning korrastatud seltsimajad, rääkimata toredatest külapäevadest ja -pidudest. Kui lisada veel rahvusvahelistki tuntust kogunud traditsiooniline motokokkutulek Jõgevatreff, Jõgevamaa arengukonverents, Kalevipoja Kala-ja Veefestival või maailma kettaheiteeliidi Põltsamaale toonud Suurte Tõllude võistlus, julgen küll väita, et jõgevamaalaste jaoks on möödunud aasta olnud huvitav ning neil on ol-ud, mida vaadata.

2005. aastast jäävad mulle meelde eelkõige paljud kohtumised jõgevamaalastega, mis on minusse süstinud enesekindlust ja mille käigus olen saanud kinnitust, et Jõgevamaal on tulevikku ning et me liigume õiges suunas. Edasi liikuda saame aga vaid üheskoos, ettevõtjate, kolmanda sektori, omavalitsuste ja maavalitsuse koostöös ning Kalevipoja jõu ja kuningliku väärikusega.
Loodan, et 1. septembril koolide ja lasteaedade juurde istutatud Kalevipoja tammed kasvavad suurteks ja võimsateks.
Soovin teile kõigile meeldivaid pühi ning mõnusat perega koos olemise aega: nemad on meile ju kõige olulisemad. Kaunist jõuluaega ja meeldivate kohtumisteni uuel aastal!

AIVAR KOKK,
Maavanem Kalevipoja tegude maalt

blog comments powered by Disqus