Jõgevamaal toimub novembris-detsembris ohtlike jäätmete kogumiskampaania

Pajusi vallas saab ohtlikke jäätmeid ära anda 13., Põltsamaa vallas 14., Põltsamaa linnas 20., Puurmani vallas 21., Tabivere vallas 27. ja Saare vallas 28. novembril ning Kasepää ja Pala vallas 4. detsembril.

Kaheksast omavalitsusest loodetakse koguda kokku 45 tonni ohtlikke jäätmeid. “Need on jäätmed, mis mitte mingil juhul ei tohi jääda kusagile põõsa alla või loodusse, sest kahjustavad oluliselt rohkem ja kauem keskkonda kui näiteks tavaline praht,” lausus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Toomas Pajula.

Arendus- ja ettevõtluskeskuse projektide koordinaator Katrin Rajamäe teatas, et ohtlike jäätmete kogumisringe teeb Ragn-Sells. See firma valiti hankekonkursil osalenud kolme firma seast  kui kõige soodsama pakkumise tegija.

“Tema pakkumine oli tõesti teistest odavam. Samas ei ole meil alust kahelda selle firma töö kvaliteedis, ”  lausus arendus- ja ettevõtluskeskuse juhataja.

Omavalitsuste koordineeritud tegevus tagab neis kaheksas omavalitsuses ohtlike jäätmete vähenemise tõttu elukeskkonna olulise paranemise. Omavalitsuste ühise hanke korraldamise tulemusena  taheti saada suureks tellijaks, kellel õnnestus ohtlike jäätmete veoks spetsialiseerinud vedajatelt saada tunduvalt paremaid tingimusi kui üksikhanke korral.   Toomas Pajula sõnul saavad vallad koos tegutsedes ohtlikest jäätmetest lahti kuni kolm korda odavamalt kui üksikhanke korral. 

“Ühise hanke korraldamine näitas meile  selgelt, kui tähtis on valdade vaheline koostöö,” lisas ta.

“Kuna lõime hinna alla, siis õnnestub meil tõenäoliselt korraldada ka veel järelkorjamisring. Kuid selle toimumise aja teatame täiendavalt siis, kui järelkorjamisringi konkreetselt  korraldama hakkame. Tõenäoliselt toimub see kevadel,” ütles Katrin Rajamäe.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Toomas Pajula kirjutatud projekti  eesmärgiks on ohtlike jäätmete kokkukogumine ja kogumisringide korraldamine Jõgevamaa kaheksa omavalitsuse asulates.

Projekti maksumuseks on 185 000 krooni, millest 166 000 krooni  tuli Keskkonnainvesteeringute Keskusest, ülejäänud raha aga  kohalikelt omavalitsustelt.

 Selle tulemusena kaovad mitmed nõukogudeaegse päritoluga ohtlike jäätmete ladustamiskohad ja paraneb üldine keskkonnaseisund.

Projekti läbiviijaks on Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse projektide koordinaator Katrin Rajamäe.

Projekti tellijaks ja algatajaks on Jõgevamaa Omavalitsuste Liit. “Ohtlike jäätmete kogumisega tegelemine näitab maakonnaliidrite keskkonnateadlikkust ja annab tunnistust ka projekti olulisusest,” märkis Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Toomas Pajula.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus