Jõgevamaal soovib traadita internetiühendust pakkuda kolm firmat

Riigihange kuulutati välja programmi “Külatee 3” raames, mis on spetsiaalselt maapiirkondadele suunatud internetiseerimise sihtprogramm, mille eesmärgiks on interneti püsiühenduse kättesaadavuse parandamine. Programmi tulemusena luuakse tingimused, mis tagavad maapiirkonna asutustele ning elanikele internetiühenduse kättesaadavuse samadel tingimustel tiheasustusega piirkondades ? linnades, alevikes ja muudes suuremates keskustes.

Programmi raames saavad püsiühenduse Jõgeva, Põltsamaa, Pajusi, Puurmani, Tabivere, Palamuse, Torma, Saare, Kasepää ja Pala vald.

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse kommunikatsioonijuht Rica Semjonova ütles, et paari nädala jooksul tuleb kokku ekspertgrupp, kuhu kuuluvad RIA ja Jõgeva maavalitsuse esindajad, kes hakkavad pakkumisi kvalifitseerima (vaadatakse, kas need vastavad nõuetele) ja hindama. Semjonova sõnul peaks vähemalt aasta lõpuks olema selge, milline firma Jõgevamaal püsiühendusteenust pakkuma hakkab.

Kui saabub otsus, kes internetiteenust pakkuma hakkab, peab ettevõte kõigepealt looma ühendusvõrgu (saatjate paigaldamine) ning alates 2006. aasta maist peab hanke võitja kolme aasta jooksul teenust pakkuma.

Lisaks Jõgevamaale on hanked välja kuulutatud Järva-, Viljandi- ja Lääne-Virumaal. Kokku tahetakse Külatee 3 programmiga katta 90 protsenti Eestist. Maavalitsused on kogunud andmeid omavalitsustest, kus internetiühendust soovitakse, omavalitsused omakorda analüüsisid püsiühenduse vajadust oma piirkonnas.

Riigieelarvest finantseeritava programmiga tahetakse võimaldada internetiühendust piirkondades, kus ei ole võimalik praegu saada internetiühendust, selle kvaliteet ei rahulda pakkujat või kus interneti pakkujatel on vähene huvitatus teenust pakkuda.

Jõgevamaal on praegu küll kõigis valdades mingil kujul internetiühendus olemas, kuid mõnedes valdades on püsiühendusega kaetud vaid suuremad asulad. Samuti võimaldab uus süsteem võrku ühendada ka kohalikke süsteeme nagu näiteks traadita WIFi levialad.

Kodus internetiühenduse kasutamise eest peab teenusepakkujale maksma kasutaja ise, kuid ?Külatee 3? programmi abil pakutav püsiühendus peaks kujunema maainimesele võimalikult odavaks. Hind, mis peaks tarbijale olema umbes 300 krooni, ei tohi ületada teiste teenusepakkujate odavaimat hinda.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus