Jõgevamaal püsivad tugevad kultuurikolded

Mustvee Kultuurikeskuses toimunud Jõgevamaa kultuuritöötajate infopäeval andsid senisest tegevusest ja tulevikuplaanidest ülevaate kultuurielu eestvedajad Jõgevamaa paikadest. Selgus, et kõigis kolmes omavalitsuses hoitakse traditsioone ja omapära, viiakse ellu uusi ideid ning mõeldakse, kuidas kultuurielu veelgi edukamalt juhtida.

Mõttevahetust juhtinud kultuuritöötaja Tiina Tegelmann rääkis, et pärast maavalitsuse likvideerimist läks maakondlik kultuurikorraldus üle sihtasutusele Jõgevamaa Ettevõtlus ja Arenduskeskusele.

„JAEK delegeeris kultuurielu koordineerimise omakorda Jõgevamaa Kultuurikojale, kelle palvel vabatahtlikuna selle valdkonnaga tegelen,” lausus Tegelmann.

Kolm tugevat valda

„Tegus kultuurielu jätkub kolmes Jõgevamaa omavalitsuses: Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vallas. Kõikjal on professionaalsed kultuuritöö korraldajad. Edasi kestab ka traditsiooniliste sündmuste korraldamine. Põltsamaa vallas on Põltsamaa Kultuurikeskuse alla koondunud Puurmani rahvamaja ja sama ümberkorraldus viiakse läbi Pajusi rahvamajaga. Kohapeale jäävad sisulise loomingulise töö tegijad, kes ei pea aga tegelema majandusprobleemide ja finantsasjadega, küll aga vastutavad kohaliku rahva ees kultuurielu juhtimise osas. Niisugust praktikat on rakendatud ka Järvamaal Türi vallas,” märkis Tegelmann.

„Tänu Avinurme tulemisega Mustvee valla koosseisu, saime endale juurde väga tugeva kultuurielu kantsi. Avinurmes on asunud kultuurielu tulemuslikult juhtima Marika Schasmin. Paikkonnas tegutsetakse koorilaulu, tantsu ja puhkpillimuusikaga. Tegemist on väga võimsa kohaga.

Paraku on haldusreformi tulemusena Tartumaa koosseisu lahkunud meilt Pala ja Tabivere vald, mis samuti on igati tuumakad kultuurikantsid,” lisas ta.

Mustvees, kus kultuurikeskuse juhatajaks Laidi Zalekešina ja endises Kasepää vallas, kus Raja Vabaajakeskuse juhatajaks Valentina Jazõkova ja Kasepää rahvamaja juhatajaks Terje Lill, hoitakse ja arendatakse nii eesti kui ka vene kogukonna kultuuri. Rajal tegutseb ka aktiivselt noortekeskus.

Vaja palgalisi kohti

„Olen Jõgeva vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liige. Kindlasti teen ettepaneku, et kohtadel hakkaksid tööle ka palgalised kultuuritöötajad. Näiteks Siimustis on väga tublisti kultuurisündmusi korraldanud ja kirjaniku ning õpetlase Eeva Niinivara kultuuripärandit hoidnud raamatukogu juhataja Tiina Mihhailov, kuid ainuüksi vabatahtliku tööga leib lauale ei tule. Algul võiks palgaline töötaja töötada kasvõi poole kohaga,” pakkus Tegelmann.

Tiina Tegelmanni sõnul toimub tänavu 4. ja 5. mail Avinurmes Jõgevamaa Harrastusteatrite Festival. Jõgevamaa Kultuurikoja eestvedaja Ainar Ojasaar teatas, et 8. juunil toimub Sadala Kõlakojas ja Lipuväljakul Jõgevamaa rahvatantsupidu.

Suvel toimuva XXVII laulupeo ja XX tantsupeo tule tulemise teekonnast Jõgevamaal läbi kolme omavalitsuse ja peol osalevate lauljate, tantsijate, puhkpillimängijate ja rahvamuusikute, juhendajate ning tasutajõudude majutamisest proovide, toitlustamise, arstiabi korraldamisest andis ülevaate peo Jõgevamaa kuraator Pille Tutt.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus