Jõgevamaal avastati taas solkkütust

Lõuna maksu- ja tollikeskuse liikuvrühm kontrollis riskianalüüsile tuginedes Jõgevamaal asuvat tanklat. Kontrolli tulemusena avastati 2600 liitrit nõuetele mittevastavat diislikütust, mille leekpunkt oli alla 45 kraadi. Kehtestatud standard näeb ette, et leekpunkt peab olema üle 55 kraadi. Diislikütuse müük selles tanklas on peatatud. Juhtunu suhtes on algatamisel väärteomenetlus, mille käigus püütakse selgusele jõuda kuidas on jõudnud nõuetele mittevastav diislikütus tanklasse. Lõuna maksu- ja tollikeskuse liikuvad rühmad on alates juulist kontrollinud Jõgevamaal 16 tanklat kokku 22 korral ja avastanud seal mittekvaliteetse kütuse müügi 4 juhul. Teisel poolaastal on Lõuna-Eesti tanklatest avastatud üle 53 000 liitri nõuetele mittevastavat kütust, maantee kontrolli käigus on kinni peetud üle 350 000 sigareti. Kokku kontrollisid maksuhalduri tolliametnikud tänavu aasta kolme kvartali jooksul 565 tanklat ja avastasid neis mittekvaliteetse kütuse müügi 56 juhul. Kvaliteedinõuetele mittevastavat diislikütust avastasid tolliametnikud 2005. aasta kolme kvartali jooksul erinevates hoiukohtades kokku üle 572 tuhande liitri ning mittekvaliteetset bensiini kõrvaldati müügist kokku 10500 liitrit. Võib öelda, et liikuvate rühmade töömeetodi täiustamine ja kasutamine kütusekontrollis on viinud kütuseturu korrastumisele, aasta jooksul on vähenenud registreeringuta käitlejate arv ning tõusnud on aruannete esitamise korrektsus. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus