Jõgevamaa Pensionäride Ühendus valmistub tähistama eakate päeva

Pidevalt suureneva liikmeskonnaga Jõgevamaa Pensionäride Ühendus peab esmatähtsaks eakatele huvitavate ja mitmekülgsete suhtlemise- ja ajaveetmisvõimaluste pakkumist.   Üks organisatsiooni eestvedamisel toimuv traditsiooniline  sündmus on rahvusvahelise eakate päeva tähistamine, mis tänavu toimub pühapäeval,  2. oktoobril  Jõgeva kultuurikeskuses. 

18 liikmesorganisatsiooni

Jõgevamaa Pensionäride Ühenduse juhatuse esimehe Heino Ilvese sõnul sisustavad  rahvusvahelisele eakate päevale pühendatud kontserdi vanemaealised isetegevuslased mitmetest  huvialaringidest ja laulab meeskoor Mehis. Oodata on ka üllatusesinejat.

Rahvusvahelise eakate päeva  tähistamine on meil kujunenud iga-aastaseks tavaks. Oleme sel puhul kogunenud tavaliselt Jõgeva kultuurikeskusse, kuid korra oleme pidu pidanud ka Põltsamaa kultuurikeskuses. Edaspidi võiks mõelda  kokkusaamisele äsja renoveeritud Mustvee kultuurikeskuses. Sündmuse alaline koostööpartner on  Jõgeva maavalitsus, märkimist on väärt, et koostöö algas Aivar Koka ametiaastatel maakonnajuhina. Nüüd viib seda edasi maavanem Viktor Svjatõšev, kes peab ka päevakohase kõne,” rääkis Ilves.

Tema sõnul on Jõgevamaa Pensionäride Ühenduse liikmete arv  pidevalt kasvanud.

Algul koosnes meie ühendus 1200, nüüd aga 1600 liikmest, kusjuures ettearvatult on ülekaalus naised. Liikmeskonna kasvu üheks põhjuseks võib olla  ka eakamate inimeste arvu suurenemine maakonnas.”

Meie ettevõtmistele on oodatud kaasa lööma needki, kes pole veel  ühenduse liikmeks astunud. Peame oma eelkäijaks kunagist Jõgevamaa sõja- ja tööveteranide liitu, mida juhtis kauaaegne Jõgeva näidissovhoosi direktor Mart Uudla. Nii võime öelda, et oleme tegutsenud julgesti üle veerand sajandi.”

Oleme käinud ekskursioonidel, kohtunud oma ala tuntud inimestega. Väga oluliseks peame ka tervislike eluviiside propageerimist ja optimismi sisendamist vanemaealistesse,” tõdes ta. 

Jõgevamaa Pensionäride Ühendus koosneb kaheksateistkümnest liikmesorganisatsioonist, mis tegutsevad erinevates omavalitsustes mittetulundusühingutena ja  seltsingutena. Näiteks Põltsamaa vallas tegutsevad eakate ühendused koguni kolmes paigas – Eskus, Võisikul ja Adaveres. Paikkondlikud ühendused on sageli õla alla pannud laulu, pillimängu ja näitemängu harrastamisele ning mitmete ringide tegevusele. Mõnikord on  kokku võetud ka käsitööhuvilisi. Toetajateks on omavalitsused, Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda, mitmed ettevõtted. 

Räägivad kaasa ühiskonnaelu päevakajalistes küsimustes

Üheks näiteks võib tuua igasuvist Jõgevamaa memme-taadi pidu,” märkis juhatuse esimees. Poliitikaga tegelemine pole meie põhisiht, kuid tunneme siiski vajadust rääkida kaasa ka ühiskonnaelu päevakajalistes probleemides. Näiteks kuuludes Eesti Pensionäride Ühenduse Liidu juhatusse, olen Jõgevamaa eakatega nõu pidades teinud ettepanekuid vanema põlvkonna sotsiaalse olukorra parandamiseks,” rääkis Ilves.     

Jõgevamaa Pensionäride Ühendus on hea näide kolmanda sektori ja kodanikuühiskonna edukast toimimisest. Organisatsiooni algatusvõime ja tegutsemistahe võimaldavad paljudel vanemaealistel naistel ja meestel sagedamini koduseinte vahelt välja saada, igavust või muremõtteid peletada. Imetlust väärib juba kaheksakümnenda eluverstaposti ületanud ühenduse juhi Heino Ilvese energia ja vitaalsus,” rääkis maavanem Viktor Svjatõšev.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus