Jõgevamaa päästeautod varustati navigatsiooniseadmetega

Jõgevamaa päästekomandod ja operatiivkorrapidaja said navigatsiooniseadmed, mis aitavad kiiremini sündmuskohale jõuda.

Uued seadmed näitavad kätte mitte üksnes autode asukoha ja optimaalsema liikumisteekonna sündmuskohale, vaid ka lähimad veevõtukohad. Päästjad saavad teada veevõtukohtade iseloomustuse, ligipääsuvõimaluse ning muudki vajalikku. “Täiustasime navigatsiooniseadme Garmin tarkvara meie tööks vajalike andmetega. GPS-seade annab võimaluse võita sündmuskohale jõudmisel ja aega, päästetöödel on see aga üks olulisemaid tegureid. Seadme tarkvara täiustamisel ja selle mitmeotstarbelisemaks muutmisel tegi tõsist tööd Tabivere komando pealik Imre Tõekalju ja vanemoperatiivkorrapidaja Tambet Kütt,” tutvustas Lõuna-Eesti Jõgevamaa päästeosakonna juhataja Jüri Alandi uue abivahendiga seonduvat.

“Loomulikult olid meil maakonna kõik 460 veevõtukohta ka varem paberkandjal ja arvutis kaardistatud, kuid nüüd määrasime GPS-iga nende täpse asukoha. Sisestasime  ka veevõtukohtade iseloomustuse: on see hüdrant või veehoidla, kui palju seal vett on ning kuidas ja milliste autodega sellele ligi pääseb. Seade näitab asukoha kaugust ja juhatab teed sihtkohta. Lisaks oma maakonna veevõtukohtadele on näha ka meiega piirnevates  Tartu, Kõo ja Laeva valdades asuvad, peagi lisanduvad ka Järva- ja Ida-Virumaal paiknevad,” selgitas Tambet Kütt.

Eile oli Jõgeva kultuurikeskuses tänuüritus neile, kes teostasid ja toetasid Jõgeva päästeosakonna algatatud projekti. 25 000 krooni maksma läinud kuue seadme soetamist rahastasid Mustvee ja Jõgeva linn ning Tabivere ja Jõgeva vald.

“Navigatsiooniseadmed on päästesüsteemis väga olulised, kuid kahjuks pole me materiaalselt veel nii kaugele jõudnud, et päästekomandosid nendega varustada. Seetõttu on Jõgeva päästeosakonna algatus koostöös Jõgevamaa omavalitsustega kvalitatiivne hüpe ja hea eeskuju Eesti kõikidele päästeüksustele. Õnneks näevad omavalitsused kohalike päästekomandode olulist osa piirkonna elanike elu ja vara kaitsmisel ning on toetanud  mitmete projektide elluviimist materiaalselt,” tõdes Lõuna-Eesti Päästekeskuse direktor Margo Klaos. Ta tänas ja tunnustas navigatsiooniseadmete soetamise ja täiustamise projektis osalenud Jõgevamaa päästetöötajaid ning linna- ja vallavanemaid tänukirjaga. Mustvee, Põltsamaa, Jõgeva ja Tabivere päästekomandode pealikud said uued navigatsiooniseadmed pidulikult kätte.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus