Jõgevamaa on valitud rehabilitatsioonioprojekti pilootmaakonnaks

PITRA 2 ehk ?Puudega inimene tööturule rehabilitatsioonisüsteemi arendamisega? on Euroopa Struktuurifondide meetmest 1.3 rahastatav projekt, mis keskendub puuetega inimeste rehabilitatsioonisüsteemi arendamisele Eestis. Projekti üheks pilootmaakonnaks on valitud Jõgevamaa.

blog comments powered by Disqus