Jõgevamaa Nõustajate Ühendusse vajatakse eripedagoogi ja lastepsühhiaatrit

Jõgevamaa Nõustajate Ühendus tegeleb praegu karjääri- ja kutsenõustamise ning noorsootöö alase konsulteerimisega. “Haridus-ja teadusministeerium ootab maakondadest ideid pedagoogilis-psühholoogilise nõustamisteenuse loomisel. Eeltoodut arvestades tegime ettepaneku võtta nõustamiskeskusse tööle ka eripedagoog-logopeed ja lastepsühhiaater. Ootame tagasisidet, kuidas ministeerium meie ettepanekut hindab, sellega arvestab ning peab võimalikuks nende töökohtade rahastamist,” ütles Jõgeva maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist Kaire Kampus.

“Kui Jõgevamaal töötaks oma lastepsühhiaater ja eripedagoog, ei tarvitseks nende spetsialistide vastuvõtule Tartusse sõita. Nii lastepsühhiaatri kui ka eripedagoogi nõuanded on meie maakonna lastele, lapsevanematele ja pedagoogidele igati vajalikud. Näiteks on mõnel lapsel raskusi koolis kohanemisega ja nii tuleks leida lahendus nendele õppetöö korraldamiseks,” ütles Jõgevamaa Nõustajate Ühenduse projektijuht Maire Püss.     

Kampuse sõnul on järgmisel aastal plaanis  jõuda ka niikaugele, et ühendusest saaks teavet spetsialistidest ja nõustajatest, kes maakonnas töötavad.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus