Jõgevamaa koolid osalevad keskkonnahoiu kampaanias

Algas üle-eestiline kooliõpilastele mõeldud keskkonnakampaania #ärarääma, mille eesmärk on suurendada kooliõpilaste keskkonnateadmisi, parandada keskkonnateadlikku käitumist ja tutvustada vahetu kogemuse kaudu pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust.


Jõgeva maakonnast osaleb kolm õppeasutust: Jõgeva põhikool, Kiigemetsa kool ja Avinurme gümnaasium.

Pudelid spetsiaalsetesse kastidesse

Keskkonnakampaania käigus kogub ligi 35 000 kampaaniaga liitunud üldhariduskooli õpilast 90 koolist pandimärgiga plastpudelid ja plekkpurgid spetsiaalsetesse kogumiskastidesse. Pakendite taaskasutusse suunamise eest hoolitseb Eesti Pandipakend. Iga kampaaniaga liitunud kool saab kogutud pandipakendite tagatisraha arveldusarvele, et kasutada seda kooliperele vajaliku ostmiseks.
„Pakendite sorteerimine peab olema argielu loomulik osa ja kuna taaraautomaate leidub ainult kaupluste juures, soovisime tulla kooliperedele Jõgevamaal ja üle Eesti appi, et päästa väärtuslik materjal tavaprügisse viskamisest. Samuti näidata, et seda saab teha lõbusate ja harivate ettevõtmistega, juurutamaks kasvavas põlvkonnas rohelist mõtteviisi. Tähtis on, et kogutud pandipakenditest saadud tagatisraha jõuab tagasi kooli, kus seda kasutatakse kogu koolipere heaks – olgu see siis mis tahes sorteerimisprügikasti soetamine või lastekirjanduse ostmine raamatukokku,“ ütles Eesti Pandipakendi kommunikatsiooni- ja #ärarääma projektijuht Kerttu-Liina Urke.
Eesti Pandipakend varustab kampaaniaga liitunud koolid spetsiaalselt kujundatud kogumiskastide ja -vahenditega. Et koolidel oleks võimalik parandada sorteerimise kõrval ka õpilaste keskkonnateadlikkust, saavad õpetajad kasutada Eesti Pandipakendi toetavaid õppematerjale. Ka kutsutakse klasse üles meisterdama koolitunnis oma kujundusega taarakaste.

Jõgevamaa ennegi osalenud

„Meie seitse aastat tagasi korraldatud keskkonnakampaania näitas, et koolipere eestvedamisel saab väiksemates alevikes, kus puudub taaratagastuspunkt, sellest terve kogukonna ettevõtmine, et pöörata tähelepanu pakendite ümbertöötlemisele. Selleks, et õpilasi veelgi rohkem innustada, korraldame kahes kampaaniaga liitunud koolis festivalipäeva koos Eesti tuntud suunamudijatega, ent vaheauhindu on teisigi,“ ütles Urke.
Viimati toimus taoline kampaania 2012. aastal ning sellest võttis osa 25 600 õpilast 70 üldhariduskoolist, kes aitasid taaskasutusse suunata pea 50 000 pandipakendit. Toona osalesid Jõgevamaalt Torma põhikool ja Kiigemetsa kool.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus