Jõgevamaa Kodukandi Ühendusel on valminud kodulehekülg

Koduleheküljele materjalide sisestamine jätkub ka edaspidi, sest osa lehekülgi on veel täitmata. Küll aga peaks praegu saama ühendusest piisava ülevaate ning olemas on ka oluline info. Katrin Põdraga, kes on varem kujundanud Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi kodulehekülje, sujus asjaosaliste sõnul koostöö meeldivalt ja ladusalt.

Lehekülge raamistab Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse moto, mis iseloomustab ilmekalt ka ühendust: “Seltsis on segasem, hulgana hubasem, koos kogusam, liidus lõbusam, tiimina tõhusam toimetada”. Päises on ka Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse logo, mis kujutab kübarat, tähistamaks ühendust kui katusorganisatsiooni maakonna seltsidele ja seltsingutele. Samas on olulise detailina avatud väravad, mis viitavad sellele, et ühendus on avatud nii uutele liitujatele kui ka koostööaldis teiste organisatsioonide, ühendustega jne. Läbivaks detailiks on kodutunde sümbolina kaseoks.

Koduleheküljele on jõutud sisestada ühenduse tegevuse ülevaade aastatel 2000 – 2005, põhikiri, arengukava, ajakirjanduses avaldatud artiklid jne. Olulisemaid sündmusi kajastab fotoalbum. Muidugi leiab leheküljelt ühenduse liikmetele ja üldsusele vajalikku infot. Üritusteleheküljele on aga oodatud info nii ühenduse kui ka tema liikmete korraldatavate ettevõtmiste kohta. Seega võivad edaspidi oma tegemistest teada anda ka kõik kodukandiühenduse liikmed. Praegu on seda teinud vaid Võisiku-Kundrussaare külaselts Ewa. Samuti on võimalik liikmetel saata materjale tutvustamiseks. Seda kõike saab teha Tiia Pärtelpoja aadressil tiia.partelpoeg@gmail.com. Elektronkirju saab varsti hakata saatma aadressil info@jogevakodukant.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus