Jõgevamaa juhid tutvusid Järvenpää hariduseluga

  Jõgevamaalased tutvusid põhjalikult Järvenpää Gümnaasiumiga, mida mitmed visiidil osalejad ülikooli väiksema mudeliga võrdlesid. “Järvenpää haridussüsteem on üles ehitatud nii, et õpilased saavad ise valida, missuguseid aineid nad õppida soovivad. Kolmeaastane õppeperiood on võimalik läbida kahe kuni nelja aastaga vastavalt õppeprogrammile,” rääkis meie maakonna delegatsiooni juhtinud maavanem Aivar Kokk. Mustvee linnapea Mati Kepp avaldas arvamust, et kui õpilased õpivad nendele huvitavamaid ja tulevikku silmas pidades vajalikumatena tunduvamaid õppeaineid, siis omandavad nad need ka põhjalikumalt. “Olukorras, kus õpitakse kümmet ainet ja igaühte tund nädalas, võib hariduspagas aga kergesti pinnapealseks jääda, ” oli tema seisukoht.

Jõgeva  vallavolikogu esimees ja Laiuse Põhikooli direktor Arvo Sakjas märkis, et Järvenpää koolides soodustavad õppetööd ka nüüdisaegsed õppevahendid. “Näiteks kunstiklass meenutab lausa kunstnike töökoda, keemia- ja füüsikakabinettides on aga kõik võimalused katsete ja vaatluste tegemiseks. Igas klassiruumis on seade, mille abil saab raamatulehekülgi otse tahvlil näidata ja ning lae all arvutiprojektor. “

“Kui sedavõrd tänapäevaseid tehnilisi vahendeid oleks piisavalt ka Eesti koolides, aitaks see meid Soome haridussüsteemile järele jõuda,” lausus Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots, kes lisas, et Järvenpääl on tehtud selleks kõik, et lapsed õppida ja huvialadega tegelda saaksid. 

Maavanem Aivar Koka sõnul on üks järvenpäälaste hea idee rühmaruumide sisustamine nii algkooli- kui ka põhikooliõpilastele. “Nendes ruumides saab problemaatilisemate õpilastega järeleaitamistunde läbi viia ja individuaalset tööd teha. Andekamatel on samas võimalus lahendada keerulisemaid lisaülesandeid, tegeleda sügavamalt ühe või teise valdkonnaga. “

Aivar Kokk avaldas arvamust, et Jõgevamaal võiks kõige enne Järvenpääga sarnasele tasemele jõuda Siimusti Algkool. “Praeguseks on olemas ehitusprojekt ja usutavasti saadakse seal järgmise aasta lõpul valmis renoveerimistöödega, ” lausus maakonnajuht.

            Maavanem rääkis, et Järvenpäält saadi häid mõtteid ja julgustust 26. mail toimuva Jõgevamaa Noortefoorumi läbiviimiseks. “Positiivselt mõjus Järvenpää noorte julgus oma mõtteid vaba aja veetmise ja eneseharimise teemadel välja öelda. Nimelt tuli Järvenpää koolide õpilasomavalitsuste esindajatelt teha oma ettepanekud 15 000 euro kulutamiseks linna eelarvest. Seitsmest koolist neljas pidasid õpilased vajalikuks mänguväljakute ehitamist, samuti avaldati soovi interneti kasutamise võimaluste avardamiseks. Ühe õpilasesinduse meelest oli kõige olulisem diskode korraldamise toetamine,” rääkis Aivar Kokk.

Jõgevamaa külalised osalesid Järvenpääl ka terviseraja avamisel. Mõttevahetusel Soome sõpradega oli kõneaineks ka spordi- ja terviseedendusprojektide teostamine meie maakonnas, näiteks möödunud aastal toimunud võrkpalliväljakute ehitamine erinevatesse küladesse.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus