Jõgevamaa gümnaasiumis tegutseb meediaring

Kümmekond gümnasisti on teinud algust koolilehe väljaandmisega. Esimene lehenumber ilmus jaanuaris ja järgmist Puhast Lehte on oodata märtsis.

Meediaring alustas detsembris, tegemist on kooli juures pakutava huvitegevusega. Kohtutakse kolm korda nädalas pärast tunde. Koosolekuteks ja lehe kokkupanemiseks on õpilaste käsutuses gümnaasiumi arvutiklassid. Lehes kajastatakse  põhiliselt koolielu sündmusi. Noored tunnistavad, et neil on parema lehe nimel veel palju õppida ja pingutada. Näiteks märgati alles pärast lehe trükkimist, et artiklitesse on märkamatult sisse jäänud mõned trükivead. Seda saab järgmisel korral kindlasti muuta.

Noortele on antud vabad käed

Esimesed sammud ongi alles õppimiseks  ja kogemuste saamiseks. “Kindlasti tuleb meil varem tööga peale hakata,” rääkis koolilehe keeletoimetaja Anna Katt. Teised on sellega igati päri. Kuigi trükise ilmumiseni oli kuu aega, pandi leht kokku alles viimasel päeval. “Kindlasti on võimalik keeleliselt ja stiililt palju areneda,” leidis Anna Katt.

Välja on antud vaid üks lehenumber, kuid lehetegijad kinnitasid, et edaspidi jääb väljaandes kindlaks rubriigiks kaasõpilaste tunnustamine. Noored meenutasid, et lehed läksid nagu soojad saiad. Isegi õpetajad liikusid uhkel sammul, leht kaenlas, õpetajate tuppa kooli häälekandjat uudistama. Lehe koostamisel ja lugude kirjutamisel on noortele antud vabad käed. Näiteks on esimese numbri kõige põhjalikum ja mahukam intervjuu  tehtud kooli direktori Alo Saviga. Loo autor Laura Saarmann tõdes, et see tundus kõige loogilisem, esimene number ja värskelt ametisse asunud direktor oli hea valik.

Kajastatakse kooli ettevõtmisi. “Edaspidi peab artiklites olema rohkem lugu – kirjeldusi ja tundeid, mitte faktipõhiseid ülestähendusi,” leidis meediaringi liige Johanna Maria Vilgats. Praegu on ainult faktipõhised teadaanded, aga olemus ja emotsioonid on tekstist välja jäänud.

Carina-Claudia Paasi sõnul tahavad nad kaasata  lehe juurde rohkem tegijaid. Laura Saarmann täpsustas, et hea mõte oleks teha näiteks kooliküsitlusi. Kaisa Est tõdes, et nii, nagu  direktorist, tuleb kirjutada ka tublidest kaasõpilastest ja nende tegemistest.

Noored lehetegijad on veendunud, et koolilehte välja andes  areneb nende keel. Mõeldakse rohkem ka stiilile, kuidas üht või teist mõtet erinevalt väljendada saab. “See annab hea kogemuse,” kinnitas Anna Katt. “Pealegi on tulevikus hea CV-s ära märkida, et on koolilehes töötamise kogemus,” leidis Kaisa Ets. “Meid seovad ühised eesmärgid, oleme õppinud meeskonnana töötama ja palju kohusetundlikumalt oma ülesannetesse suhtuma,” võtsid Carina-Claudia Paas ja Laura Saarmann töö koolilehe toimetuses kokku.

Juhendaja õpilastega rahul

Meediaringi juhendaja Andra Kirna on õpilastega igati rahul. Ta kiitis noorte esimesed tööd lehetoimetuses heaks. “Minu eesmärk ei ole õpilastele midagi ette öelda, vaid soodustada ja jälgida nende arengut,” kinnitas juhendaja. Ta lisas, et õpilased õpivad oma vigadest ja teevad õigeid järeldusi. Juhendaja sõnu kinnitasid ka gümnasistid.

Koolilehe tiraaž on 50 nubmbrit ja seda müüakse hinnaga 50 senti. “Huvilised seda kalliks ei pea. Pigem tuldi pärast isegi ütlema, et miks te nii vähe küsite,” rääkis Kaisa Ets.

 Juhendaja Andra Kirna sõnul on huvi paberlehe vastu suur. Kuigi leht on mõningase viivitusega saadaval ka kooli koduleheküljel, tekitab värske trükise käeshoidmine erilise tunde.

Koolilehe ilmumisse panustavad Ragnar Õunapuu, Anna Katt, Mari-Liis Päären, Annika Maksimov, Laura Saarmann, Johanna-Maria Vilgats, Carina-Claudi Paas, Taavi Treial, Kaisa Ets ja Saksamaa vahetusõpilane Victoria Wilkes.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus