Jõgevamaa elanike loomuliku iibe langus peatus

Juunis registreeriti Jõgevamaal 24 sündi ja 20 surma, kaheksa abielu ja kaks abielulahutust. Üle hulga aja oli sünde rohkem kui surmajuhtumeid ning maakonna elanike loomulik iive plussis.

Mullu jaanikuul oli küll üks sünd rohkem, kuid ka surmajuhtumeid tänavusest 14 võrra rohkem. Abielude arv oli samuti kaheksa, kuid lahutusi kahe võrra rohkem.

Eelmisel kuul said viis last sünnitunnistuse Jõgeval ja Tabivere vallas, neli Pajusi vallas, kaks Jõgeva ja Kasepää vallas ning üks Põltsamaa, Saare, Torma vallas ja Põltsamaa linnas. Mustvee linnas, Puurmani ja Pala vallas seekord sünde ei registreeritud.   Sündis 11 poissi ja 13 tüdrukut. Sünnitunnistuse said Ken-Erich, Kaspar, Rico-Gristiano, Sirli,  Kelly Maria, Sandra jt. Kahel korral pandi lapse eesnimeks Birgit ja Liisa. Kaheks ema sünnitas oma esimese, seitse teise, kuus kolmanda, kaks neljanda ja üks viienda lapse.

Tänavu esimesel poolaastal registreeriti Jõgevamaal 161 sündi ja 235 surma. Mullu samal ajal väljastati siin 133 sünni- ja 244 surmatunnistust. Maakonna elanike loomulik iive jäi siis 111 inimese võrra miinusesse, tänavu kahanes see 64-le. Jõgeva linn, Palamuse ja Pajusi vald jõudsid iibega pluss-poolele.

1. juuli seisuga elab Jõgeva maakonnas 35 977 siia registreeritud elukohaga isikut, mullu samal ajal oli siin 36 441 elanikku.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus