Jõgevamaa delegatsioon tutvus Soome ja Norra sadamatega

Välisriikides kuuldu-nähtu tõestas, et sadamate rajamine on piirkondade mitmekülgsele arengule soodsalt mõjunud. Aivar Koka sõnul ilmutasid välismaalased turismi- ja puhkemajanduse ergutamiseks käivitatud idee vastu avada Peipsi järv Läänemerele tõsine huvi.

Jõgevamaa delegatsioon valis külastamiseks sadamad, mille ehitamist alustati viisteist aastat tagasi selliste omavalitsuste eestvedamisel, mille majanduslik tase oli tollal selline nagu praegu Peipsi regioonis. “Tänaseks on nendest sadamatest kujunenud arvestavad tulubaasid kohalikele omavalitsustele. Sadamate ümbruses on tekkinud märgatavalt juurde ka uusi töökohti, ” märkis Aivar Kokk.

Jõgeva maakonna ja omavalitsusjuhid tutvusid Vaasa lähedal mere kaldal Kaskinenis Soome suurima kalasadamaga “Kohalik omavalitsus on loonud sihtasutuse, mis tegeleb sadama piirkonna arendamisega. Igapäevatööd sadamas korraldab aga operaatorfirma, kes otsib sadama teenust vajavaid kliente ning tegeleb nende probleemide lahendamisega: ehitab platsid ja laohooned, kindlustab tõstuki töö kaupade laadimiseks. Norras vaatasime kala-, kauba- ja turismisadamaid Egersundis ja Stavangeris ning Haugesund Karmoys. Nende sadamate juurde on tekkinud kala fileerimise tehased, puidufirmad ning mitmed teised ettevõtted, kes teevad tõhusat koostööd nii omavahel kui ka kohalike omavalitsustega. Kõige selle tulemusena on vastavad piirkonnad viimase viie aastaga väga tugevasti arenenud. Nii võib öelda, et sadama piirkond on muutund üheks tööstuskülaks ” rääkis Aivar Kokk.

“Soomlaste ja norralaste edusammud sadamate ehitamisel andsid meile usku, et oleme õigel teel. Nähtu julgustab loodetavasti ka Peipsi äärseid omavalitsusi Kesk-Peipsi sadamate projekti teostamisel endale suuremat vastutust ja riski võtma ning ühtlasi leidma investorid ja operaatorid, ” ütles maavanem.

“Sadamate arendajad Soomes ja Norras on valmis Peipsi sadamate rajamisel nii jõu kui ka nõuga toeks olema. Norras toimunud kohtumistel tunti tõsist huvi ka idee vastu avada Peipsi Läänemerele, mis praegu suhteliselt vaeses olukorras Peipsi äärsete omavalitsuste käekäigule igati kasuks tuleb. Narva jõgi ühendab Peipsit ja Läänemerd, kuid veepinna kõrguste vahe on kolmkümmend meetrit. Laevatamiseks tuleb aga kanalile üks või kaks lüüsi ehitada ja tõenäoliselt ka üks kanal juurde ehitada, et Narva tammist mööda saada. Praeguseks on Soomest saadud hinnapakkumine selle sadama ehitamiseks. Pakkumine on suurusjärgus 2 miljonit eurot.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus