Jõgevamaa annab välja esimesed teenetemärgidPoolteist nädalat tagasi kinnitas maavanem Aivar Kokk teenetemärkide põhimääruse, mis sätestab Jõgevamaa Vapimärgi, Kuldristi ja Hõberisti taotlemise ja andmise korra, märkide kirjeldused ning nende kandmise korra alused.

Teenetemärkidega tunnustamiseks võib esitada kõiki maakonna inimesi kõigilt elualadelt, kes on teinud Jõgevamaa heaks midagi suurt ja olulist. Eriliste teenete eest meie maakonna hüvanguks võib tunnustada ka inimesi mujalt Eestist ja välismaalt.

Kõrgeim autasu

Vapimärk on maakonna kõrgeima astme teenetemärk. Selle kavaleriks saab inimene, kelle pikaajaline töö ja tegevus ning isiklik eeskuju on maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud.

Märgi põhielemendiks on Jõgevamaa looduslähedust ja inimsõbralikkust sümboliseeriv vapikujund ? kuldne ristikheinaleht. Vapimärk valmistatakse tombakust ja kullatakse, esikülge katab kollane läbipaistev kuumemail.

Reeglina antakse igal aastal välja üks vapimärk. Maavanema sõnul võidakse mõnel aastal erandina annetada ka kaks vapimärki. ?Tegemist on tõepoolest väga kõrge tunnustusega, mille väärtust ei tohi devalveerida,? sõnas Kokk, lisades, et maakonnas elab palju väärikaid märgikavalere, mistõttu tuleb otsuse langetamine märgi saaja(te) üle keeruline.

Kuldristi ja Hõberisti pälvija pikaajaline tegevus peab olema samuti ülemaakonnalises arengus märkimisväärne. Hõberist võidakse anda ka mingi konkreetse saavutuse eest.

Taotlusi teenetemärgi andmiseks võivad esitada valla- ja linnavolikogud ning -valitsused, kõik Jõgevamaal tegutsevad inimesed ja juriidilised isikud, mittetulundusühingud, erakonnad, maasekretär ja maavalitsuse osakondade juhatajad.

Taotluste vormid on saadaval maavalitsuse infolauas ning interneti veebilehel.

Tänavu oodatakse taotlusi koos põhjendustega 24. jaanuariks, järgmistel aastatel on selleks kuupäevaks 5. jaanuar. Need tuleb saata postiga või tuua maavalitsuse infolauda.

Mõned taotlused on juba laekunud, suurem osa aga jõuab lühikese etteteatamisaja tõttu maavalitsusse ilmselt järgmise nädala alguses, ütles maavalitsuse pressiesindaja Taavi Linnamäe.

Teenetemärgi andmise otsustab maavanem koos omavalitsuste liiduga moodustatud üheksaliikmelise komisjoniga. Komisjoni kaasatakse autoriteete neilt elualadelt, mille esindajad kandidaatide hulgas on.

Teenetemärgid annab maavanem üle igal aastal vabariigi aastapäeva auks korraldatud vastuvõtul. Tänavu toimub see 18. veebruaril Jõgeva kultuurikeskuses.

Iga teenetemärki võib saada vaid kord elu jooksul. Kui ühel aastal tunnustamiseks esitatu teenetemärki ei saa, võib tema kandidatuuri järgmistel aastatel uuesti üles seada.

Mainekad kunstnikud

Kuna maakonnal puudusid oma kodanike vääriliseks tunnustamiseks ametlikud protseduurireeglid ja vahendid, tegi Aivar Kokk Jõgevamaa Omavalitsuste Liidule ettepaneku teenetemärkide sisseseadmiseks.

Mullu septembris välja kuulutatud teenetemärkide kavandite konkurss tõi kokku üle kümne kavandi. Sobivaima väljavalimise ?üriisse kuulusid lisaks omavalitsustegelastele ka kultuuriinimesed, vaidlusi ja arutelusid oli palju. Teise vooru jõudis kaks mainekat kunstnikku.

Sõelale jäid kunstnik-heraldiku ja Riigikantselei juures asuva Heraldikanõukogu liikme Priit Herodese vapimärgi kavand ning kujundaja ja disaineri Heino Prunsveldi teeneteristide kavandid. Herodes on ka Jõgevamaa vapi autor.

Teenetemärgid valmivad Tallinnas OÜ-s Roman Tavast, kus tehakse suurem osa riiklikest teenetemärkidest. Jõgevamaa märkides kasutatakse kulda ja hõbedat, nii on neil lisaks hindamatule vaimsele tähendusele ka materiaalne väärtus.

Vabariigi aastapäeva puhusel maavanema vastuvõtul antakse üle ka juba traditsiooniks kujunevad preemiad. Maavalitsus, omavalitsuste liit ja kultuurkapitali maakondlik ekspertgrupp kuulutavad välja Aasta Tegija 2005, kelle auhinnarahaks on 1000 eurot, samuti saavad nägusad maakonna sümboolikaga nahksed seinapildid Hea Turismiedendaja, Hea Põllumajandusettevõte, Hea investor ning Hea Ettevõte.

ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus