Jõgevamaa aasta õppija 2019 Vaike Niklus särab kui päike

Täiskasvanud õppija nädala tunnustamisi on Jõgevamaal tavaks korraldada paikades, kus elab ja tegutseb mõni väärika tunnustuse väljateeninu. Tänavu toimus sündmus Põltsamaa vallas Kamaris suuresti põhjusel, et Jõgevamaa aasta õppijaks 2019 kuulutati sama seltsimaja perenaine ja kogukonna elu edendaja Vaike Niklus.


Samas kategoorias peeti meeles ka nominente. Jõgevamaa aasta koolitajad 2019 on Jõgeva Täiskasvanute keskkooli õpetaja Maie Peda, looduskoolitaja Vahur Sepp ja inglise keele õpetaja Rita Sildnik. Mustvee koolide teadusklassi pärjati aasta õpiteo ja osaühingut JKE Ehitus aasta koolitussõbralikuma ettevõtte aunimetusega.

Mitmes valdkonnas tegus Vaike Niklus lõpetas tänavu Jõgevamaa Täiskasvanute keskkooli. „Õppida oli lahe, sest selle kooli õpetajad oskavad oma teadmisi ja oskusi hästi edasi anda. Mu lemmikaineks oli matemaatika nagu ka varematel õpinguperioodidel. Õpitu üle arutasin noorema pojaga, kes gümnaasiumis samu aineid omandab,” rääkis värske laureaat Niklus.

Mitmekülgsed huvid

„Mida rohkem teha, seda rohkem ka energiat koguneb,” ütles Vaike Niklus, kes toimetab Kamari haridusseltsi majas, juhendab korduvalt auhinnatud Kamari noorkotkaid ja kodutütreid, arendab koos kaasa Indrek Eensaluga Kuningamäe terviseradasid. Veel õppis ta rahvarõivaste valmistamise koolitusel. Saadud teadmised kuluvad ära tantsimisel segarühmas Tulihänd Kaja Kivi juhendamisel. Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse koolitusel õppis Vaike mittetulundusühingute juhtimist.

„Vaike Niklus on kogukonna hing, inimene, kellel on ääretult suured oskused, kogemused ja tahe midagi teha. Oskar Lutsu „Kevades” on soovitus, et kui kõike teha ei jõua, tee pool. Vaike tuleb aga alati toime tervikuga ja väga hästi,” ütles kohaliku elu edendaja ja ohvriabi töötaja Rita Kaasik, kes koos Jõgeva täiskasvanute keskkooli õpetaja Maie Pedaga esitas Vaike Nikluse aasta õppija nominendiks.

Õnnitlemas oli ka Kamari haridusseltsi juhatuse liige Kalli Kadastik, kes luges ette omaloomingulise südamliku luuletuse Vaikest. Häid soove ütles  Põltsamaa vallavanem Margus Möldri. Sündmusel viibisid ka Vaike Nikluse ema Juta Nisu ja õde Birgit Nisu, kes õpib Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias kultuurikorraldust  ja laulis Kamaris tunnustamistseremoonial esinenud dueti koosseisus.

„Vaikes on potentsiaali edasi õppida kõrgkoolis. Erialaks sobiks talle näiteks rahvuslik käsitöö,” arvas Rita Kaasik.

Mitmed haridusest lugupidavad jõgevamaalased pälvisid tunnustuse Jõgevamaa aasta õppija nominentidena. Egle Kivimägi Lustiverest lõpetas Jõgeva Täiskasvanute keskkooli, õppis Järvamaa kutsehariduskeskuses hooldustööd ja lõpetas maseerimiskursused. Ta pälvis tänuüritusel eripreemia „Tulevikku loov õppija“.

Hingega tegijad

Varem raamatupidajana töötanud Veronika Obuhova tegi kannapöörde ja asus tööle Mustvee linnaraamatukogus raamatukoguhoidjana. Selleks osales ta Eesti Rahvusraamatukogus korraldatud kursustel ja sai seal väga hästi hakkama eesti keeles õppimisega.

Eripreemia „Sihikindel aasta õppija“ pälvinud Jõgeva aleviku lasteaia abiõpetaja Veronika Pinka lõpetas Tartu ülikooli kahel erialal alushariduse pedagoogi eri- ja sobitusrühma õpetajana ja haridustehnoloogina.

Puurmani lasteaia direktor Imbi Sinimets lõpetas Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis käsitöövaldkonna eriala. Diplomitöö koostas ta naiste mantlist ja rahvusliku mustriga seelikust koosnevast rõivakomplektist. Sinimets on agar kaasalööja käsitööseltsis Kati ja mitme näituse korraldaja.

Amanda Timusk lõpetas Jõgeva Täiskasvanute keskkooli, õppeprotsessis kogus ta endasse ka enesekindlust ja otsustamisjulgust. Amanda juhtis kooli õpilasesindust. Jõgevamaa aasta koolitajaks 2019 valitud Jõgevamaa Täiskasvanute keskkooli grand old lady, õpetaja Maie Pedat on iseloomustatud hoolivana, õpilassõbralikuna, rõõmsameelsena, koolitavate individuaalsust arvestavana ja nende arengut toetavana. Teda peetakse täiskasvanute keskkooli hingeks.

Sama tunnustusega väärtustati ka looduskoolitaja Vahur Seppa, kelle loengud ja õppekäigud metsa on oodatud ja hinnatud erinevate põlvkonna inimeste poolt. Sepp õpetab looduses käituma, seda hoidma ja kaitsma. Tema juhtmõtteks on, et inimene pole maailmas ükski.  Kolmandana sai Jõgevamaa aasta koolitajaks õpetaja Rita Sildnik, kes aastaid täiskasvanutele  inglise keelt õpetanud. 

Töötajate koolitamine

Jõgevamaa aasta õpitegu 2019 on Mustvee koolide teadusklass, mis  valmis 2018. a  sügisel sügisel Innove meetme Klass+ toel. Klass asub küll Mustvees, kuid loodusaineid saavad õppimas käia kõigi Mustvee valla koolide lapsed. Teadusklassis on vahendeid nii füüsika-, keemia- kui bioloogiatundideks. Koostööpartneriks teadusklassi rajamisel oli Mustvee vald.

Jõgevamaa koolitussõbralikumaks ettevõttes Jõgeva valla firmas JKE Ehitus OÜ peetakse konkurentsis püsimiseks oluliseks töötajate koolitust nii teoorias kui ka praktikas. Teadmisi ja oskusi aitab omandada ka töö kogu Eestis tuntud objektidel. Näiteks hiljuti valmis saanud Vinni spordihoone renoveerimisel. JKE Ehitus rajas kunagise tööstushoone baasil Jõgevale Uku Kivimaja, kus võimalused korraldada koolitusi nii ettevõtetel kui ka teistel soovijatel.

Auhinda olid JKE Ehitus OÜ-st vastu võtmas firma juhataja Marek Saksing ja tema ema, samas firmas müügivaldkonnaga tegelev Aita Saksing.

Jõgevamaal täiskasvanud õppija nädalal tunnustatud valis välja komisjon, mille esimeheks oli maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator Pille Tutt, liikmeteks Jõgeva Täiskasvanute keskkooli direktor Reet Kikkas, Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse juhatuse esimees Liia Lust ja Laiuse käsitöötoa Kuldne Õlg eestvedaja Leina Kreek, kes juhtisid ka tänavust autasustamise tseremooniat.

Laureaate tänati päevakohaste esinduslike kingituste ja tunnustusmeenetega, millel TÕN-i moto „Õnneks on vaja õppida”. Tänusõnad meenetega pälvisid ka hindamiskomisjoni liikmed ja nominentide esitajad.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus