Jõgevamaa Aasta Õpetajad selgunud

Kokku tuli maakonna koolidest konkursikomisjonile taotlusi kümne kandidaadi kohta, kellest seitse on üldhariduskooli, kaks koolieelse õppeasutuse ja üks huvikooli õpetaja. “Eranditult kõik kümme on väga tugevad õpetajad ja väärikad kandidaadid,” kinnitas komisjoni esimees Tiit Ustav maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnast.

Üksmeelne otsus

Jõgevamaalt üle-eestilisele võistlusele Põltsamaa Ügisgümnaasiumi tööõpetuse õpetaja Urmas Kuusik esitada oli Tiit Ustavi sõnul komisjoniliikmete üksmeelne otsus. Ühtlasi tunnistati Urmas Kuusik ka Jõgevamaa üldhariduskoolide Aasta Õpetajaks. Koolieelsete lasteasutuste Aasta Õpetajaks tuli Põltsamaa lasteaia Mari juhataja Maarit Juhkam ja huvikoolide Aasta Õpetajaks Põltsamaa muusikakooli õpetaja Hiie Taks. Aasta Õpetaja kandidaatideks olid esitatud eelpool nimetatutele lisaks veel Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal Riina Valdmets, Puurmani Gümnaasiumi direktor Tiina Oole, Jõgeva Ühisgümnaasiumi algklasside õpetaja Ester Meerja, Laiuse kooli loodusainete õpetaja Epp Järv, Lustivere kooli direktor Malle Tuur, Puurmani lasteaia Siilipesa õpetaja Maret Teugjas ning Jõgeva Gümnaasiumi õpetaja Hele-Mall Lüütsepp.

Maakonna seitsmeliikmelisse konkursikomisjoni kuulusid peale Tiit Ustavi ainesektsioonide juhtide esindajana Anneli Jäme, üldhariduskoolide juhtidest Reet Kikkas, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esindajana Riina Kull, koolieelsete lasteasutuste juhtidest Külli Kund, haridustöötajate ametiühingu esindajana Ene Külanurm ja huvikoolide juhtidest Anne Nurmik.

Tänavused Aasta Õpetajaks osutunud on hinnatud nii oma koolis kui ka kaugemal. Urmas Kuusik on nii õpiku autor kui ka vabariikliku ainekomisjoni liige, mitmekülgsete huvidega inimene, kõige uuega kursis ning oma õpilaste suur innustaja. Erinevalt teistest esitas tema kandidatuuri konkursile mitte kooli direktsioon vaid gümnaasiumi oskusainete komisjon. Maarit Juhkam on kujundanud suuresti nii oma lasteaia mainet kui ka nõustanud teisi lasteaedu, tegutsenud lektorina Avatud Ülikoolis jne. Hiie Taks on olnud aastaid keelpillimängijate suvekooli võtmeisik, viiuliõpetajana juhendab ka kammerokestrit, ansambleid jms.

Järgmisel aastal ka Aasta Haridusjuht?

Et tänavusele konkursile esitatud kandidaatide seas oli ka neli koolijuhti või nende asetäitjat, kes kõik on kahtlemata tugevad nii oma ametis kui ka õpetataval erialal, andis see alust mõttele, kas mitte hakata edaspidi maakonnas lisaks senistele välja andma ka tiitlit Aasta Haridusjuht. “Koolijuhte ja õpetajaid on ühes kategoorias raske hinnata, kuigi ka koolijuht annab enamasti ainetunde. Kui Aasta Õpetaja tiitlit alguses välja andma hakati, oli see ikka õpetajate pärusmaa. Aga et hinnatud koolijuhte on meil päris palju, võiks järgmisel aastal tõepoolest selguda ka Jõgevamaa Aasta Haridusjuht,” leidis Tiit Ustav. Tema arvates võiks konkursist osavõtt olla ka aktiivsem, sest häid õpetajaid on ju väga palju ja nad on kiitmist ning esiletõstmist väärt.

Selle kuu keskel tunnustatakse õpetajate päevale pühendatud kokkusaamisel nii maakonna Aasta Õpetajaid kui ka kaunimaid koole ning täiskasvanud õppija nädala raames aasta õppijat, aasta koolitussõbralikumat organisatsiooni ja aasta koolitussõbralikumat omavalitsust.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus