Jõgevale plaanitakse 7-korruselist maja

Jõgeva vallavalitsuse 15. septembri 2020 korraldusega algatati detailplaneering Jõgeva linnas Suur tn 56 kinnistul. Algatatava detailplaneeringuga soovitakse määrata uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus seitsmekorruselise korterelamu ehitamiseks. Praegune kasutusotstarve on ja jääb 100% elamumaa ja ala suuruseks on 3251 m2. Jõgeva vallavalitsuse 29. septembri 2020 korraldusega anti sama detailplaneeringu koostamise tellimise õigus üle OÜ-le Avella Kinnisvara.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus