Jõgevale kaalutakse õpilaskodu rajamist

 

Jõgeva linnavolikogu istungil, kus toimus linna hariduskava 2012-2016 esimene lugemine, räägiti ka vajadusest rajada maakonnakeskusse  õpilaskodu  või renoveerida sellel eesmärgil kunagine internaadihoone.

Jõgeva abilinnapea Mihkel Kübar märkis, et hariduse arengukava koostamisel on ennekõike lähtutud riigigümnaasiumis õppetöö alustamisest  2013. aasta 1. septembrist,  põhikooli loomisest seniste gümnaasiumide baasil ja täiskasvanute keskkooli jätkamisest iseseisva õppeasutusena.  

Internaadihoone kehvas seisus

“Kõige olulisem on arengukavas hoida ja arendada senist hariduse kvaliteeti  ja kindlustada linna haridusasutused võimekate ja töösse pühendunud õpetajatega,” lausus Kübar.  “Vajaliku gümnaasiumiõpilaste arvu tagamiseks tasuks aga kaaluda õpilaskodu rajamist  Jõgevale või selleks kunagise internaadihoone renoveerimist.  Õpilaskodu loob eelduse, et  meie maakonna õpilased eelistavad gümnaasiumiharidust omandada Jõgeval ja sellist valikut soosivad ka lapsevanemad.  Positiivne on seejuures kodulähedus ja ökonoomsus,” ütles ta.

Mihkel  Kübar lisas, et  gümnaasiumis edasiõppimiseks ei paku Jõgevale konkurentsi mitte üksnes Tartu, vaid arvestada tuleks ka  Lähtega, kus on loodud nüüdisaegsed võimalused gümnaasiumiõppeks.   

“Õpilaskodu vajalikkusse tuleb tõsiselt suhtuda.  Oli aeg, mil Jõgeva gümnaasiumidesse  tuldi õppima üsna kaugelt, näiteks  Rakke lähedalt.  Praegu on tolleaegse internaadihoone olukord üsna nigel ja  kui sinna ei investeerita, võib gümnaasiumihariduse edasine eksistents üldse probleemiks osutuda,” tõdes Jõgeva linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, Jõgeva Gümnaasiumi  direktor Taisto Liivandi. 

Märtsis tulevad arutelud

Hariduse arengukava esimene lugemine sai Jõgeva linnavolikogus teoks, sellega saab tutvuda Jõgeva linna veebilehel ja kuni käesoleva aasta 29. veebruarini võivad kõik soovijad teha linnavalitsusele oma ettepanekuid hariduselu tulevaseks korraldamiseks.

“Märtsis viiakse läbi teemakohased mõttevahetused linna haridusasutustes ja ka üldrahvalik kõnekoosolek.  Hariduse arengukava teine lugemine toimub aga aprillis,” ütles abilinnapea Mihkel Kübar.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus