Jõgeval tegutseb euroinfopunkt

Et meie inimestel oleks hõlpsam Euroopa Liidu kohta rohkem infot saada, avati Jõgeva maavalitsuse hoone esimesel korruse ruumides euroinfopunkt.

Infopunkti juhataja Vahur Kuke sõnul on tegemist üle-euroopalise projektiga „Europe Direct teabekeskuste loomine.“ Euroopa Komisjoni Eesti esindus kuulutas välja konkursi ja Jõgeva maavalitsus esitas sinna taotluse, mis ka rahuldati. Pool euroinfopunkti rajamisele kulunud summast ehk 200 000 krooni saadigi Euroopa Komisjonist, veerand summast saadi riigikantseleilt ja ülejäänu Jõgeva maavalitsuse eelarvest. Inimestele annavad euroinfopunktis asjakohast nõu Astrid Paulus ja Vahur Kukk.

Euroinfo teabepäev tulekul

Vahur Kuke sõnul on taoliste euroinfopunktide  töö eesmärk teavitada inimesi kõikidest EL-i puudutavatest küsimustest: tööhõivest, õppimisvõimalustest, reisimisest, abiellumisega seotud probleemidest jne.

„Tulenevalt sellest, et me kuulume ühisesse suurde struktuuri nimega Euroopa Liit,  laienevad meile ka kõik liidu  võimalused, õigused ja kohustused,” rääkis infopunkti juhataja. Tema sõnul on lähiajal plaanis korraldada ka euroinfo teabepäev. Eelkõige oodatakse infopunkti  teavet küsima nooremaid inimesi, gümnaasiumiastme ja kutseõppeasutuste õppureid. Väga palju erinevaid võimalusi on ka õpetajatel, kes saavad osaleda Euroopa Liidu liikmesriikides toimuvatel õppepäevadel, konverentsidel, seminaridel.

Igapäevane elu on tõestanud, et inimesed ei ole kõigi pakutavate võimalustega kuigi hästi kursis. Koostamisel on infovoldik Euroopa Liidu struktuurifondide vahendusel rahastatavatest renoveeritud objektidest.  Archimedese projekti vahendusel saab osaleda elukestva õppe programmis. On olemas ka võimalused õpetajate vahetuseks, koolijuhtide õppelähetusteks, õpilasgruppide vahetuseks.

Vahur Kukk tunnistas, et tegelikult polnud ta isegi kaugeltki kõikide pakutavate võimalustega kursis. Seetõttu julgustab ta kõiki huvilisi julgesti euroinfopunkti külastama, et  vastavasisulist teavet saada.

Samas ruumis ka turismiinfopunkt

Lisaks õpilastele ja õpetajatele pakutakse võimalusi ka kohalike omavalitsuste spetsialistidele, olgu selleks siis kasvõi tutvumisreis. Vahur Kuke sõnul võivad EL-i rahastatavad summad moodustada taotluse kogumaksumusest erineva protsendi. Täpse teabe saamiseks ongi vaja pakutavate võimalustega põhjalikult tutvuda. Koos euroinfopunktiga hakkab samas stiilse sisustusega ruumis tööle ka maakonna turismiinfopunkt.

Kogu Euroopas on taolisi infopunkte ligi kuussada, Eestis on neid praegu kuus.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus