Jõgeval saab septembrist teha liiklusteooria eksamit

Mullu kevadel B-kategooria autojuhiload saanud Jõgeva tütarlaps rääkis, et Tartus sõidueksami sooritamiseks said nad kaks kolmandikku õppesõidutundidest ülikoolilinnas sõita. “Sõit Tartusse on ikkagi 50 kilomeetrit, siis veel linnas tiirutamine – see kõik on üpris kulukas,” rääkis neiu.

Tema hinnangul hoiaks platsi-ja teooriaeksami Jõgeval sooritamine kokku kursuslaste aega ja raha.

Säästab aega ja raha

Sõiduõpetaja Ave-Lii Liblik ütles, et nii teooria- kui ka platsieksami Jõgeval sooritamise võimalus on kõikidele juhiloa taotlejatele väga hea uudis. “Inimesed saavad korraks töölt või koolist ära tulla ja eksami ära teha,” kinnitas Liblik.

Ka ei ole tema hinnangul Jõgeval kunagi nii pikki järjekordi kui Tartus. “Tartus läheb inimesel tööpäev kaduma, aga praegu on väga raske töölt vaba päeva saada,” tõdes sõiduõpetaja.

Autoregistrikeskuse (ARK) direktori asetäitja Juhan Kaarpalu sõnul on ARK komplekteerinud teooriaeksami läbiviimiseks Jõgevale arvutiseeritud eksamiklassi. Liiklusteooria eksamite vastuvõtmisega tahetakse alustada septembrist.

Edaspidi on Kaarpalu sõnul ka Jõgeval võimalik platsieksami sooritamine nõuetekohasel eksamiplatsil. Eraldi platsi ARK Jõgevale ise rajama ei hakka, kasutada saaks autokoolide ehitatud platse. Seni neid Jõgeval pole, kõne alla võiks ehk tulla Põltsamaal ametikooli juures asuva platsi kasutamine.

Veoautojuhid teevad eksameid suuremas linnas

Veoauto, bussi ja nende autorongide ehk C-, D-kategooria autode ja nende haagiste sõidueksami linnasõit viiakse läbi aga Tartu linnas, kui inimene taotleb vastava kategooria juhtimisõigust Tartu büroost.

“Tegemist on tulevaste veoautojuhtidega, kes üldjuhul teenivad leiba kaugsõidujuhtidena. Nad võivad sõita raskeveoki või bussiga, milline on oluliselt kõrgema ohu allikaks kui teised liikumisvahendid, ükskõik millisesse Eesti suurlinna või Euroopa Liidu liikmesriigi kõrge liiklusintensiivsusega teedele või veelgi kaugemale. Nõustugem, et liiklusintensiivsus Jõgeval on kõikide

eksamielementide kontrollimiseks liiga väike,” põhjendas ARKi direktori asetäitja Juhan Kaarpalu

“Oleme arvamusel, et C- ja D-kategooria juhtide ja ka CE-kat autorongijuhtide eksamineerimine peab toimuma rohkem suurlinnale sarnases piirkonnas, tagamaks juhtide vastavuse kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele – vaid nii tagame me kõikide

liiklejate ohutuse,” tõdes Kaarpalu.

Põltsamaa Kodu-ja Põllutöökooli direktori Valve Kibena sõnul käivad nende juures täiendkoolitusel ka veoautojuhid. “Meie koolitatud kaugsõidu autojuhid käivad juba ammu eksameid tegemas Paides. Esiteks on Paide meile lähim koht ja teiseks on nii juba välja kujunenud,” rääkis Kibena. Tema sõnul pole Paides käimisega probleeme.

Juhan Kaarpalu sõnul võivad alates 1. augustist eksamineeritavad valida vabalt eksami sooritamise koha ning viimane ei ole seotud isiku elukoha või koolitaja asukohaga.

“Et maakond on suur, siis võib isik pöörduda juhtimisõiguse saamiseks temale lähemal asuvasse büroosse,” ütles Kaarpalu.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus