Jõgeval peetakse oluliseks põlenud raudteehoone alles jäämist

Jõgeva linnavalitsus on asunud otsima võimalusi saavutamaks kokkuleppe Eesti Raudteega vältimaks hiljuti põlenud kaubalaohoone lammutamist. Hoone alleshoidmist peetakse oluliseks arvestades selle tähtsust miljööväärtuse ja turismi seisukohalt. Teemat käsitleti ka Jõgeva linnavolikogu erakorralisel istungil.

Eesti Raudtee kinnisvaraameti lõuna hoolduspiirkonna spetsialist Liina Rannajõe saatis Jõgeva linnavalitsusele taotluse, milles palutakse luba 3. augustil põlenud Jõgeva raudteejaama kaubalaohoone lammutamiseks. Möödunud neljapäevasel Jõgeva linnavolikogu erakorralisel istungil küsis volikogu liige Mai Treial, kas linna miljööväärtuslikkuse ja turismi seisukohalt on ikka põhjendatud loa andmine kaubalao põlenud osa lammutamiseks. “Sellele objektile on aastaid tagasi otsitud päris huvitavaid lahendusvõimalusi. Selle sidumine turismindusega annaks meie linnale tõesti midagi uut,” lisas ta.

Linnapea Raivo Meitus teatas, et peab vajalikuks probleemile lahendus leida. Tema sõnul on hoone taastamisest huvitatud isikuid ja Eesti Raudtee esindajaga on räägitud hoone ostmisest.

Põhjalikumalt selgitas teemat abilinnapea Mati Kepp. “Põlenud hoone miljööväärtuslikkust ja ajaloolist tähtsust on pidanud oluliseks ka muinsuskaitseamet. Ehitise allesjäämist loeb tarvilikuks ka kolmas osapool, MTÜ Jõgevamaa Represseeritud, sest Jõgeva on olnud paigaks, kust küüditati eriti palju inimesi. Traagilise ajaloosündmuse mälestuse jäädvustamisega tulevastele põlvedele tuleks edasi tegeleda. Olen ka ise seda meelt, et hoone tuleks säilitada. Kordategemiseks tuleb muidugi raha leida.”

Kepp märkis, et teoreetiliselt on võimalik tulekahjus kannatada saanud kaubalaohoone üleandmine aktsiaseltsilt Eesti Raudtee Jõgeva linnale. Linnavalitsus ootab vastavat seiskohta aktsiaseltsilt Eesti Raudtee.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus