Jõgeval alustati lapsehoidjate koolitust

Et vajadus puuetega laste hoidmise teenuse järele on olemas, selgus mullu maakonna sotsiaaltöötajate ümarlauanõupidamisel Võisikul. Seni polnud aga nõuetekohase ettevalmistusega inimesi. Asja võttis käsile Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja juhataja Luule Palmiste, kelle eestvedamisel hakati koostama projekti koolituse korraldamiseks. Projekti kirjutas kokku Kaire Sardis. Raha saadi Eesti Puuetega Inimeste Fondi ja Hasartmängumaksunõukogu kaudu. Projekt, mille üldmaksumus on 100 000 krooni, hõlmab kokku 160 tundi koolitust.

Mitmekülgseid teadmisi

“Pakkusime omavalitsustele võimalust oma inimesi koolitusele suunata. Koostööd teeme Põltsamaa valla ja Jõgeva linnaga, Torma, Tabivere ja Saare vallaga, kes ka koolitusele suunatuid toetavad,” ütles Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja juhataja Luule Palmiste.

Et maakonna omavalitsustest suhteliselt suur grupp kokku saadi, tõestab Luule Palmiste sõnul seda, et ettevõtmine on ennast õigustanud.

Kokku viiel nädalavahetusel saavad osalejad teadmisi väga erinevatest valdkondadest, alates esmaabist, lastehaigustest, eripedagoogikast, lastekaitset jne kuni kodumajanduseni. Lõpuks tuleb sooritada eksam. Vastava lapsehoidjalitsentsi alusel annab koolituse läbinutele tegevusloa maavalitsus. Litsents kehtib viis aastat. Kõikidel koolitusele asunutel tuli esitada tervisetõend perearstilt, tõend politseiameti karistusregistrist jne, et tulevane lapsehoidja ikka igati terve ja usaldusväärne oleks.

Valmis tööle asuma

Esimesel koolitusel olid möödunud reedel kohal ka MTÜ Perekasvatuse Instituut juhatuse esimees Inger Kraav ja tegevjuht Kristin Pünninen, kelle sõnul oli seekordne lastehoidjate koolitus Jõgeval nende firma jaoks järjekorras kümnes. Senised koolitused on läbi viidud peamiselt Tallinnas, Tartus ja veel mõnes suuremas keskuses, maakondadesse seni eriti jõutud ei olegi. Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja algatus on seetõttu eriti kiiduväärt.

Et ka kõik edaspidised koolitused on koja ruumides, kujutab see mõistagi mõningast lisatööd ja -kohustusi ka siinsetele töötajatele. “Peaasi, et need, kes koolitusele tulnud, selle ikka lõpuni suudaksid läbi teha. Päevad on ju pikad ja pingelised. Esimesel koolitusel pidasid kõik küll kolm päeva vapralt vastu,” rääkis Luule Palmiste.

Kokku kestab koolitus 9. veebruarini. Nagu lubas maavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja kohusetäitja Aime Meltsas, püütakse asjad seada nii, et eksamit sooritama ei peaks minema kaugemale, vaid eksamineerijad õnnestub ilmselt Jõgevale kutsuda. “Märtsis saame arvatavasti järjekordsel ümarlaual maakonna sotsiaaltöötajatele juba ülevaate anda, kuidas koolitus läks, ja teatavaks teha, et inimesed on olemas, kes valmis puuetega lastega tegelema. Edasine jääb kohalike omavalitsuste korraldada. Meie viime vajaliku info vajalike inimesteni. Loodame, et väljakoolitatud lapsehoidjad varsti rakenduse leiavad,” ütles Aime Meltsas.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus