Jõgeval alustab tööstusautomaatikute õpperühm

Juba 16. märtsist alustab Jõgeval koolitusega tööstusautomaatikute 15-16liikmeline õpperühm. Tegemist on Viljandi kutseõppekeskuse järjekordse kaugõpperühmaga. Viljandi kutseõppekeskuse sessioonõppe koordinaator Jaan Kabin ütles, et  nende kohapeal õpetamise kogemus on positiivne. “Õppeasutus peab tulema nende juurde, kes rahavad õppida, nad ei jaksa sõita iga päev Jõgevalt Viljandisse, sest meie õppetöö toimub enamasti tööpäeva õhtuti. Ettevõtjad aga tunnevad, et tasemeõpet on vaja, mehi töö juurest pikemaks ajaks täiendõppele saata ei saa, sest tootmist pole võimalik ka nädalaks kinni panna,” rääkis Kabin.

Tema sõnul toimuvad teoorialoengud Jõgeval täiskasvanute keskkoolis, praktika aga Tallinnas. “Nädalavahetustel sõidetakse pealinna vastavalt rongigraafikule, Tallinna polütehnikum korraldab praktilise õppe.”

Tallinna polütehnikumi õppealadirektor Helen Pärk ütles, et 2014. aastal rakendunud haridus- ja teadusministeeriumi projekti “Kutsehariduse korraldus ja õppekavade reform” raames valmis uus tootmisautomaatiku 4. taseme jätkuõppe õppekava, mille käivitamine mittestatsionaarsesse õppesse oli kavandatud 2016./2017. õppeaastasse.
“Olles kuulanud ära Jaan Kabini argumendid, nõustusime töö sellel õppekaval avama pool aastat kavandatust varem, juba märtsikuus, sihtsuunitlusega Jõgevamaa õppuritele. Arutelu käigus leidsime, et õppimine võiks jaguneda Tallinna ja Jõgeva vahel – teooriaosa saaksime õppureile anda kohapeal, praktilised tööd toimuksid aga Tallinnas meie kooli õppelaborites ja töökodades. Selline planeering hoiab õppijatel kokku sõidu- ja ajakulu. Kaalusime läbi erinevad võimalused ning kuna meie põhitöökohal olevate õpetajate töökoormus kevadisel õppepoolaastal on juba tihedalt planeeritud, siis kaasasime õppetöösse Jõgeval ka kohapealse praktikust külalisõpetaja Vladimir Goroško. Kooli poolt on tema tugiisikuks, mentoriks ja nõustajaks ka tootmisautomaatiku õppekava üks autoritest, meie kooli energeetika ja automaatika erialaosakonna õpetaja Ilmar Ilinõh. Lisaks meie põhikohaga ning külalisõpetajatele, oleme kaasanud õppetööle meie kõikides õppevaldkondades laialdaselt ka spetsialiste-praktikuid töömaailmast,” rääkis Pärk.
Sügisese õppepoolaasta tunnid toimuvad juba valdavalt Tallinnas, kasutades selleks kooli õppeklasse, töökodasid ning laboreid. Õpperühma lõpetamine on kavandatud veebruari 2017.
Tallinna Polütehnikum teeb koostööd väga erinevate koolidega üle Eesti. Valdavalt käivad õpetajad teistes kutseõppeasutustes õpetamas kas mingit konkreetset moodulit või andmas meistriklasse. “Küll aga on meie jaoks esmakordne olukord, kus teine kutseõppeasutus on tervele rühmale oma vilistlastele pakkunud jätkuõppevõimalust tasemeõppes meie kutseõppeasutuses ja seda eraldi avatavas õpperühmas,” lisas Pärk.

  1. aastal 100 aastaseks saanud Tallinna Polütehnikumil on energeetika-automaatika valdkonnas koolituskogemust 1930. aastatest, automaatikasuund lisandus õppekavadesse juba 1960. aastatel ning valdkonnas on õpet pakutud väga mitmetel populaarsetel automaatikaerialadel.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus