Jõgeva vallavolikogu näitas tervisekeskusele punast tuld

Aasta viimasel Jõgeva vallavolikogu istungil arutati pikalt oodatud Jõgeva tervisekeskuse rajamiseks omaosaluse eraldamist. Paraku lasti idee tervisekeskusest häälteenamuse puudumise tõttu põhja.


„Jõgeva vallas töötab praegu üheksa perearsti, neist selles majas esimesel korrusel viis perearsti. Viie arsti baasil on mõeldud siin välja arendada esmatasandi perearstikeskus, kus on perearsti ja pereõe teenused, ämmaemanda teenus, koduõendus ja füsioteraapiateenus, lisaks põhiteenustele on ka sotsiaalnõustamine ja psühholoogiline nõustamine,“ selgitas Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev Piiri tänaval asuvas vallamajas.

Planeeritud tervisekeskus peaks asuma praeguse Jõgeva haigla põhjapoolses tiivas eraldi sissepääsuga ja mahtuma kahele korrusele. Euroopa Liidu fondidest taotletud raha moodustab 75 protsenti, kuid volikogu poole pöörduti palvega omaosaluse katmiseks, mis on 285 000 eurot. „Esmatasandi tervisekeskuse vajadus on selleks, et paremini oma kliente teenindada ja, et perearstidel oleks paremad töötingimused. Objekt peaks kasutusloa saama hiljemalt 31. detsembril 2021. Usun, et meile kõigile on oluline sellise objekti ehitamine,“ avaldas Svjatõšev lootust Jõgeva vallavolikogu positiivsele otsusele. Kogu projekti maksumus on abivallavanema sõnul 1 139 000 eurot.

Haigla vajab värskendust

Jõgeva haigla vajab hädasti uuenduskuuri. „Võiksime vaadata seda maja lähemalt: nii mõnegi perearsti ruumides võib karvamütsi akna ja seina vahelt välja visata, seinad hallitavad, tingimused ei vasta üldse normidele. Kindlasti vajavad ruumid ja kogu maja remonti, kaasa arvatud perearstide pool, sest kommunikatsioonid on nigelas seisus. Miks mitte alustada praegu, kui on tervisekeskusega võimalik üks osa hoonest kaasaegseks teha,“ sõnas abivallavanem.

Ka Jõgeva haigla juht Peep Põdder kinnitas, et ruumide olukord ei vasta nõuetele. „Siin majas ei ole kvaliteetset ventilatsiooni ja sisuliselt ei ole nakkusvastane töö perearstikeskuses tagatud,“ tõdes Põdder, andes märku, et tervisekeskuse rajamine peaks toimuma viivitamatult.

Olgugi et saadikud küsisid perearstide vähesuse kohta ning kiitsid objekti rajamist, varjutas kogu eelnõu arutamist hoopis midagi muud.

„See on mitmes kord, kui meil on eelarves iseenesest hea asi ja soovitakse heakskiitu omaosaluse saamiseks. Pange eelnõusse sisse, palju see projekt tegelikult maksab. Teine märkus on see, et ma ei saa täpselt aru, kas Peep Põdder saab sõna eelarvekomisjoni esimehe, Jõgeva haigla juhataja või hea kolleegina?“ küsis Mihkel Kübar.

„Me juhime tähelepanu, et Peep Põdder on üks osapool sellest lepingust ja ta oskab rohkem kaasa rääkida,“ vastas kriitikale vallavolikogu esimees Raivo Meitus.

Ka Jõgeva haigla juhataja Peep Põdder kinnitas, et võttis sõna peamiselt eelarvekomisjoni esimehena. „Ma ei näe seal vastuolu,“ jäi Põdder kindlaks.

Põdder volikogus pettunud

Seejärel avaldas Aivar Kokk lootust, et punkti lugemine katkestataks. „Mulle meeldib see projekt. Peep, sa oled üks osapooltest ega oleks tohtinud arutelu juures olla. Teen ettepaneku katkestada ja järgmises volikogus otsus ära teha,“ sõnas Kokk. Ettepanek pandi küll hääletusele, kuid tulemus oli selge: 12 saadikut hääletasid ettepaneku vastu, viis poolt ning Peep Põdder jättis hääletamata.

Volikogu laual olnud eelnõu hääletus, millega oleks kaetud omaosalus tervisekeskuse rajamisel kujunes pingeliseks: 13 poolthäält ning viis saadikut jättis hääletamata. „Eelnõu ei leidnud toetust, aitäh, volikogu, see punkt vajas koosseisulist häälteenamust,“ sõnas volikogu esimees Raivo Meitus mõrult.

Peep Põdder avaldas pärast istungit nördimust. „Minul on häbi kogu volikogu pärast. Volikogu, kes oma rahva tervise eest ei hoolitse, see on uskumatu,“ oli Põdder pettunud.

„Ma veelkord ütlen, seal ei ole huvide konflikti, see on järele kontrollitud. „Minu arvates oli see ka võib-olla natuke provokatiivne, sest ei ole mingisuguseid kokkuleppeid selles suhtes, missugused oleks hinnad. Me oleme andnud nõusoleku, et juhul kui tervisekeskus valmib, siis on haigla nõus osutama ämmaemanda ja teisi teenuseid. Arvan, et põhjuseks on see, et opositsioon tahtis oma võimu näidata,“ sõnas haigla juhataja.

Seda, mis edasi saab, Põdder öelda ei osanud. „Minu jaoks on see uskumatu. Ma väga sügavalt mõtlen, kas sobib üldse sellises volikogus jätkata. Kui selle poolt ei olda, et meil oleks normaalne tervisekeskus, mille poolt nad siis on?“ avaldas Põdder nördimust.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus