Jõgeva vallavalitsus töötab praegu kaugjuhtimisel

Jõgeva vallas on ajutiselt kummaline olukord, kus uueks vallavanemaks on valitud küll Aare Olgo, kuid tema volitusi praeguse seisuga veel ametlikult kinnitatud pole. Volikogu kinnitab uue vallavalitsuse alles esmaspäeval toimuval elektroonilisel istungil, valla ametnike poole on kõigil võimalik pöörduda kas e-posti või telefoni teel.


Jõgeva vallavolikogu umbusaldas möödunud pühapäevasel istungil volikogu esimeest Aivar Kokka, vallavanemat Tiit Läänet ning abivallavanemaid Aive Tamme ja Terje Rudissaart. Uueks volikogu esimeheks valiti Peep Põdder ja vallavanemaks Aare Olgo.
Nii vallavalitsuse kui ka -volikogu töö on hetkel mõjutatud koroonaviirusest tulenevast eriolukorrast riigis – paljudel volikogu liikmetel, töötajatel ja ametnikel tuleb ajutiselt viibida eneseisolatsioonis tulenevalt sellest, et nad on olnud nakatunuga lähikontaktsed.

Vallajuhid on eneseisolatsioonis

„Praegu on Jõgeva valla juhtimisel üldse omapärane ja pisut segane situatsioon, kus mul pole veel volitusi, näiteks allkirjaõigust. Ka vallavalitsus pole veel kinnitatud. Loodame, et esmaspäevasel vallavolikogu elektroonilisel istungil läheb kõik korda ja vallavalitsus saab teisipäevast alates tööle hakata,“ selgitas Aare Olgo.
Esmaspäeval esitab Olgo volikogule kinnitamiseks kaks abivallavanemat ja kaks vallavalitsuse liiget.
„Viibin ise praegu ajutiselt eneseisolatsioonis seoses sellega, et kõik, kes puutusid möödunud nädalal isiklikult kokku endise volikogu esimehe Aivar Kokaga, kellel teadupärast tuvastati koroonaviirus, peavad nüüd viibima eneseisolatsioonis. Jõgeva vallavalitsuse ametnikud ja töötajad, kes Aivar Kokaga isiklikult kokku ei puutunud, jätkavad tööd kohapeal vallamajas või teevad kaugtööd, olles kodukontoris,“ jätkas ta.
Mis puutub tavapärasesse töösse Jõgeva vallamajas, siis ametnike poole on inimestel võimalik pöörduda ainult telefoni või e-maili teel. Äärmisel juhul saab abi ka kohapealt.
„Korraldan tööd Jõgeva vallavalitsuses praegu kaugtööd tehes. Vallavalitsuse maja on nii sel kui ka järgnevatel nädalatel suletud – all uksel saab helistada ning juhul, kui kohapeal on vaja asju lahendada, siis lahendatakse need ära, kuid üldiselt me kohale minna ei soovita.
Inimestel soovitatakse ametnike poole pöörduda telefoni või interneti teel. Vallavalitsuse istungid hakkavad järgmisest nädalast ilmselt toimuma elektrooniliselt, niikaua kui isolatsioon lõpeb,“ märkis Aare Olgo.
Jõgeva vallavolikogu esimees Peep Põdder lausus, et volikogu töö on praegu osaliselt seiskunud. Samas nentis ta, et tänapäeval, infoühiskonna ajastul, saab palju asju ka kodukontoris ja kaugtööna ära teha.

Vallavolikogu on isolatsioonis

„Jõgeva vallavolikogu on praegu tervenisti eneseisolatsioonis, saame istungit pidada üksnes elektrooniliselt – Teams’i keskkonnas. Teada on, et koroonasse on haigestunud kaks volikogu liiget. Esmaspäeval toimuval volikogu istungil on esimeseks päevakorrapunktiks umbusalduse avaldamine volikogu aseesimehele Andrei Fedossovskile – tegu on avaliku hääletusega. Teiseks punktiks on volikogus vallavalitsuse struktuuri ja vallavalitsuse liikmete kinnitamine. Teadupärast on praegu tekkinud ju olukord, kus pole toimivat vallavalitsust – vallavanem on küll valitud, aga valitsuse struktuuri ja koosseisu pole kinnitatud,“ selgitas Peep Põdder.
Üheks tähtsamaks ees ootavaks ülesandeks on Jõgeva 27-liikmelisel vallavolikogul praegu eelarvestrateegia vastu võtmine.
„Tavaolukorras käib vallavolikogu koos ühel korral kuus ja tavaliselt toimuvad istungid neljapäeviti – volikogu istungi eelsel nädalal toimuvad komisjonide koosolekud. Praegu aga tavaolukord pole. Üks olulisemaid volikogu ees seisvaid ülesandeid on eelarvestrateegia vastu võtmine ja peale seda tuleb vastu võtta ka 2021. aasta eelarve. Kui volikogu 31. märtsiks eelarvet vastu võtta ei suuda, siis läheb volikogu laiali ja tuleb asenduskoosseis. Volikogu põhiülesandeks on ikkagi eelarve vastu võtmine. Kui eelarvet pole, ei saa tegeleda ka suuremate küsimuste ja teemadega, nagu investeeringud jne,“ märkis Peep Põdder.
Kuna volikogu komisjonide (revisjonikomisjoni, eelarvekomisjoni jne) esimeeste ja aseesimeeste valimine toimub aga salajasel hääletusel, siis neid elektrooniliselt valida ei saa ning peab ootama ära, millal Jõgeva vallavolikogu saab istungjärguks jälle füüsiliselt kokku tulla.

TAAVI KELDER

 

blog comments powered by Disqus