Jõgeva vallas unistatakse uuest linnasüdamest

Jõgeva vallas algatatud superprojekti raames kavatsetakse uuendada Jõgeva linnasüda ning rajada promenaad, mis ühendab kultuuri- ja haridusasutusi, vaatamisväärsusi ning puhkealasid.


Promenaadid ja mänguväljakud on plaanis ehitada ka teistesse vallakeskustesse. Idee teostamist ette valmistades käis Jõgeva vallavolikogu ja Jõgeva vallavalitsuse delegatsioon möödunud reedel tutvumas Elva ja Tõrva uuendatud linnasüdamega.

Võimalus vabas õhus töötada

Jõgeva vallavolikogu esimehe Aivar Koka sõnul vajavad piirkonna elanikud mitmekülgsemaid võimalusi, et vabas looduses puhata, sportida, suhelda ja värskes õhus töötada.
„Arvestades seda, on eesmärk uuendada Jõgeva linnasüdant, muuta see maakonnakeskuse vääriliseks ning rajada kesklinna, raamatukogu, põhikooli, staadioni, Jõgevamaa gümnaasiumi, spordikeskust Virtus, Piiri parki ning EELK Jõgeva koguduse territooriumile rajatavat kogukonnakeskust-vaatetorni tervikuks siduv promenaad.
Promenaadi teine liin kavatsetakse rajada Betti Alveri pargi, Betti Alveri muuseumi ja Represseeritute pargini ning see ulatuks välja Pedja jõe äärde, kuhu ehitatakse uus ujumiskoht koos kauni rannaga,“ sõnas Kokk.
Promenaadile paigaldatakse pingid ja valgustid. „Osale pinkidele luuakse ka interneti- ja elektriühenduste kasutamise võimalus.
Nii tekivad kohad, kus vabas õhus töötada ning inimesi, kes seda Jõgeva kesklinnas teha sooviksid, peaks jätkuma. Lähitulevikus kolivad ju mitme asutuse töötajad valmivasse riigimajja,“ nentis Kokk.
Peale selle on plaanis renoveerida spordikeskus Virtus ja rajada ühise katuse alla liuväli. „Soov on muuta Virtus ka rahvusvaheliste võistluste toimumispaigaks.“

Kõik on oodatud ideega tutvuma

„Jõgeva kogukogukonnamaja ja vaatetorni saavad peale EELK Jõgeva koguduse liikmete kasutada eri põlvkondade ja tegevusvaldkondade inimesed. Samale territooriumile plaanime rajada ka igavikuteele rännanud inimestele urnimüüri, et lähedased, sõbrad ja tuttavad saaksid neid mälestamas käia,“ lausus projekti eestvedaja Kokk.
Eesmärgiga värskeid ideid noppida, külastas Jõgeva valla delegatsioon läinud nädala neljapäeval Elvat ja Tõrvat ning tutvus nende linnasüdamega.
„Huvitusime hanke korraldamisest ja ehitusprotsessist, sellest, mis läks hästi ning milliseid võimalikke vigu tuleks vältida. Samal eesmärgil on kavas tutvumisreis Ida-Virumaale.
25. juunil kell 12 kutsume kõiki huvilisi jalatuskäigule Jõgeva linna n-ö kuldse ringi promenaadil, et koos rahvaga ideed arutada ja ettepanekuid kuulata.“
Promenaadi ja mänguväljaku võiks Koka arvates rajada veel üheteistkümnesse paika vallas. Ettevõtmise alustamiseks saaks kasutada riigi lisaeelarvest tulevat teederaha.
„Volikogu koalitsiooniga oleme asja juba arutanud. Kui plaan toetust leiab, kuulutatakse välja arhitektuurikonkurss,“ ütles Kokk. Promenaadid parandaksid valla asulate välisilmet, ent pakuksid vallarahvale ka aktiivse liikumise võimalust.
Varsti kuulutakse välja arhitektuurikonkurss Jõgeva linnasüdame projekti koostamiseks.
„Töö maksumus selgub protsessi käigus. Jõgeva valla promenaadide kogumaksumuseks on planeeritud 300 000–500 000 eurot.
Plaan on kasutada selleks vahendeid nii riigi kui ka omavalitsuse eelarvest. Raha on plaanis taotleda ka teistest allikatest,“ ütles vallavolikogu esimees.
Koka sõnul plaanitsetakse esimeses järjekorras promenaadide ja mänguväljakute ehitamist kõikidesse Jõgeva valla piirkonnakeskustesse: Tormasse, Palamusele, Luuale, Jõgeva alevikku, Siimustisse, Vaimastverre, Kaareperre, Laiusele, Kuremaale ja Sadalasse.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus