Jõgeva valla elanik Tiit Land valiti TTÜ rektoriks

Tallinna tehnikaülikooli nõukogu valis möödunud esmaspäeval kõrgkooli uueks rektoriks professor Tiit Landi, kes on Jõgeva valla elanik.


Aastast 2011 on Tiit Land olnud Tallinna ülikooli rektor. 1989. aastal lõpetas ta cum laude Tartu riikliku ülikooli keemia (bioorgaaniline keemia) erialal. 1994. aastal kaitses Stockholmi ülikoolis doktorikraadi neurokeemias ja neurotoksikoloogias ning läbis aastatel 1994–1999 järeldoktorantuuri Ameerika rahvuslikus tervise instituudis. Aastatel 2000–2006 oli Land Stockholmi ülikooli neurokeemia professor, aastast 2007 Tallinna ülikooli keemia professor ning aastatel 2008–2011 Tallinna ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi direktor.
Septembris TTÜ rektorina tööd alustav Land andis eile intervjuu ka Vooremaale.

Mis sundis teid minema uuele väljakutsele?
Olen oma olemuselt seda meelt, et väljakutseid tasub elus vastu võtta. Eriti kui tehakse ettepanek kandideerida väärika ülikooli rektoriks. See annab ühest küljest võimaluse ise edasi areneda, teisest küljest soovin väga kaasa rääkida ja aktiivselt osaleda Eesti kõrghariduse ja teaduse arengus. Pragmaatilisest küljest hakkab mu rektori ametiaeg – juba teine – Tallinna ülikoolis jõudma lõpusirgele, sügisel kuulutatakse välja korralised rektori valimised. Loomulikult on mul septembris kurb Tallinna ülikoolist lahkuda, kuid seda tasandab teadmine, et ülikool on jõudsalt arenenud.

Kas valimisvõit tuli üllatusena?
See tuli mulle suure üllatusena. Kui rektoriks kandideerivad kolm professorit, kellest kaks on ametis olevad ülikoolide rektorid, on valiku tegemine nõukogule väga keeruline. Ehk oli minu mõningane eelis see, et kandideerisin väljastpoolt maja ning tõin debattidesse ja aruteludesse natuke erinevaid vaateid.

Kuidas võrdlete kogenud rektorina Tallinna ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli?
Mõlemad kaks Tallinnas asuvat ülikooli on teinud läbi suure arengu ja neil on kindel koht Eesti kõrgharidus- ja teadusmaastikul. TTÜ missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis. Ülikool on viimastel aastatel saavutanud uuendusmeelse ülikooli kuvandi, teda tuntakse eriti noorte hulgas uute ja digitaalsete tehnoloogiate arendamise poolest.
TLÜ profiil on laiem, suur osa ülikooli tegevusest on humanitaar-, sotsiaal- ja haridusteaduste valdkonnas, samuti on viimastel aastatel arenenud looverialad, digitehnoloogiad ning tervise valdkond. TLÜ üheks tegevuspõhimõtteks on interdistsiplinaarsus nii õppe- kui teadustegevuses. Näen palju kohti, kus meie ülikoolid saaksid teha head koostööd.

Millised on rektorina suurimad ideed ja soovid uues ametis?
Minu üks läbiv idee valimiste käigus on olnud teadus- ja arendustegevuse toetamine. Selleks plaanin luua ülikoolisisese grandifondi, mis tasandab projektipõhiste teadlaste pingeid välise rahastuse hankimisel. Tähtsal kohal on organisatsioonikultuuri arendamine ning kaasav juhtimine. Soovin, et kõikidele ülikoolipere liikmetele meeldiks oma ülikoolis töötada.

Kui palju jääb aega Jõgeva vallas asuvas maakodus viibida?
Jõgeva vallas Kõola külas asuv kodu on muutunud üha enam aastaringseks. Viimastel kuudel eriolukorra ajal oli see osaliselt kodukontor, kus aeg-ajalt toimusid TLÜ rektoraadi koosolekud. Aprillis hakkasid küttepuud otsa saama, nii jõudsin operatiivselt tellida uued kuivad puud, mis on kenasti riita laotud. Kuna sel aastal jäi talv vahele, said igakevadised tööd, nagu oksalõikamised ja põletamised, varakult tehtud. Ka tomatid said kasvuhoonesse istutatud varem kui eelnevatel aastatel.
Olen juba jõudnud koos oma noorema tütrega Paduveres asuvale tenniseväljakule. Jõgeva staadion andis tütrele ka eriolukorra ajal, kui spordiklubid olid suletud, võimaluse treenida.

Kui hästi olete kursis koduvallas toimuvaga?
Olen koduvallas toimuvaga hästi kursis. Loen regulaarselt Vooremaad ning Jõgeva valla Teatajat, liigun kohapeal ringi. Tunnen ennast Jõgevamaal nagu kodus.

TIIT LÄÄNE

blog comments powered by Disqus